Dokumenty zbiorcze

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

Z WIELU DOKUMENTÓW JEDEN W KILKANAŚCIE SEKUND

Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umożliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej liczby wybranych dokumentów źródłowych różnych typów.

Możliwości programu:

 • obsługa kilkunastu typów dokumentów źródłowych (na podstawie których można wystawić dokument zbiorczy), m.in.:
  • faktura zakupu,
  • faktura sprzedaży,
  • korekta faktury sprzedaży,
  • paragon,
  • przesunięcie międzymagazynowe,
  • przychód wewnętrzny,
  • przyjęcie zewnętrzne,
  • rozchód wewnętrzny,
  • wydanie zewnętrzne,
  • zamówienie do dostawcy,
  • zamówienie od klienta;
 • wystawianie dokumentu zbiorczego każdego typu obsługiwanego przez Subiekta GT:
  • faktura zakupu,
  • faktura sprzedaży,
  • paragon,
  • przesunięcie międzymagazynowe,
  • przychód wewnętrzny,
  • przyjęcie zewnętrzne,
  • rozchód wewnętrzny,
  • wydanie zewnętrzne,
  • zamówienie do dostawcy,
  • zamówienie od klienta;
 • możliwość przekształcania wielu zamówień jednego kontrahenta w jedno zamówienie;
 • tworzenie zamówień różnicowych w przypadku niezrealizowania w dokumencie zbiorczym wszystkich pozycji z dokumentów źródłowych;
 • możliwość utworzenia jednego dokumentu na podstawie wielu dokumentów różnych typów (np. zamówienie do dostawcy na podstawie paragonów i faktur sprzedaży).

Aplikacja daje możliwość wyboru sposobu realizacji dokumentów źródłowych (usunięcie dokumentu, wycofanie skutku magazynowego i in.) oraz docelowego (Odłóż, Wycofaj, Wywołaj).

Wymagania:

Subiekt GT 1.49 lub nowszy, Sfera dla Subiekta GT, Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy