inDodatki: Produkcja Premium

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

inDodatki: Produkcja Premium to program wspomagający proces zarządzania produkcją. Jest zintegrowany z systemem Subiekt GT. Można go dostosowywać do łasnych potrzeb i wzbogacać o dedykowane funkcje..

Moduły programu:

  • Technologia – umożliwia tworzenie niezależnych od systemu magazynowego technologii wytwarzania produktu. Jedna technologia może składać się z kilku powiązanych ze sobą operacji, do których przypisane są surowce i zasoby niezbędne do ich realizacji. Ilość surowca można zdefiniować z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Dla jednego produktu można stworzyć kilka alternatywnych technologii.
  • Zamówienia – na podstawie zamówień od klientów generowane są zlecenia produkcyjne. Można przekształcać całe zamówienie do jednego zlecenia, kilka zamówień do jednego zlecenia lub wypisać zlecenie na część zamówienia. Aby usprawnić generowanie zleceń, można skorzystać z kreatora zleceń, który zautomatyzuje cały proces.
  • Zlecenia – moduł ten służy do tworzenia zleceń produkcyjnych. Mogą być one tworzone na podstawie zamówień od klienta z Subiekta GT lub bez powiązania z zamówieniami (np. produkcja na stan).
  • Realizacja produkcji – moduł stanowi główny punkt zarządzania realizacją zleceń. Każde zlecenie ma wyszczególniony aktualny status realizacji. Program umożliwia przyjmowanie produkcji w każdym momencie trwania realizacji zlecenia. Proces generowania ruchów magazynowych z wykorzystaniem dokumentów magazynowych (PW, RW i MM) został zautomatyzowany. Rola użytkownika ogranicza się jedynie do wyboru odpowiedniej opcji i wprowadzenia ilości przyjmowanego produktu. Na tej podstawie program Produkcja wyliczy ilość surowca, która będzie przy pomocy dokumentu RW rozchodowana na magazynie (z możliwością korekty tej ilości).
  • Harmonogramowanie – moduł wspomaga planowanie realizacji poszczególnych zleceń. Dostarcza użytkownikowi m.in. informacji na temat obciążenia zasobów (maszyn, form, pracowników) oraz ewentualnych awarii maszyn.

Wersja Premium przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wymagają od systemu produkcyjnego specyficznych rozwiązań.

Wymagania:

Subiekt GT - od wersji 1.40, Sfera dla Subiekta GT. MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.6, MS Windows 8 i nowsze