inDodatki: Indywidualne ceny

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

ZARZĄDZANIE POLITYKĄ CENOWĄ W SUBIEKCIE GT

inDodatki: Indywidualne ceny to program rozszerzający zakres prowadzenia polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT o dodatkowe możliwości.

Dzięki programowi zakres polityki cenowej i rabatowej rozszerza się o nadanie:

  • indywidualnej ceny z możliwością definiowania różnych poziomów cen, magazynu, okresu oraz waluty,
  • indywidualnego rabatu (narzutu ujemnego) lub narzutu procentowego z możliwością definiowania poziomu cen od jakiego ma być naliczony rabat i w jakim okresie, magazynie oraz walucie,
  • indywidualnego rabatu (narzutu ujemnego) lub narzutu wartościowego z możliwością definiowania poziomu cen od jakiego ma być naliczony rabat i w jakim okresie, magazynie oraz walucie.

Powyższe typy promocji mogą być ustalane dla dowolnego towaru, grupy towarów, kontrahenta lub grupy kontrahentów.

Wszystkie reguły zdefiniowane w programie inDodatki: Indywidualne ceny są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów w Subiekcie GT.

Dodatkowo program umożliwia:

  • definiowanie indywidualnej ceny lub narzutu (rabatu) na czas nieokreślony,
  • planowanie promocji dla klientów poprzez definiowanie indywidualnych cen lub rabatów z określeniem okresu obowiązywania promocji (od-do; „happy hours”),
  • ustalenie promocji (nadanie indywidualnej ceny lub rabatów) z uwzględnieniem wielu poziomów cen, magazynów bądź waluty,
  • definiowanie priorytetów naliczania odpowiedniej ceny w przypadku, gdy dany towar i klient ma zdefiniowaną więcej niż jedną promocję,
  • wydruk cenników towarów według ustalonych kryteriów oraz listy promocji dla wybranych kontrahentów na wskazany okres,
  • zbiorcze wybieranie towarów oraz kontrahentów (multiwybór).

Wymagania:

Subiekt GT - od wersji 1.60, MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.60, MS Windows 8.1 i nowsze