InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 1277 rozwiązań partnerskich.


Zbiorowa obsługa pól własnych do programu: Gratyfikant GT

Formularz w Excelu to zbiorczej obsługi pól własnych. Możliwość modyfikacji pól własnych dla wybranych umów, pracowników za pomocą jednego kliknięcia myszy. Na życzenie klienta możliwa modyfikacja formularza. Cena do uzgodnienia.

Cena: 0,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zbiorowe wypełnianie danych wdrozeniowych do programu: Gratyfikant GT

Formularz excellowy do zbiorowego wypełniania danych wdrożeniowych dla pracowników. Pozwala na szybkie i wygodne wprowadzenie bilansu otwarcia dla poszczególnych pracowników (kwot do chorobowego/ urlopowego). Mozliwe modyfikacje arkusza na żądanie klienta. Wymaga sfery do Gratyfikanta GT. Cena do uzgodnienia.

Cena: 0,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zerowannie stanów remamentowych do programu: Subiekt 4 Plus

WYZEROWANIE STANÓW NA REMAMENCIE . WPROWADZENIE DLA KAŻDEJ POZYCJI 0 STANU FAKTYCZNEGO . ZESTAWIENIE ELIMINUJE PRZY REMAMENCIE KONIECZNOSC ZEROWANIA POZYCJI KTÓRE NIE ZOSTAŁY SPISANE NA REMAMENCIE A BYŁ STAN W KOMPUTERZE. INNE ZASTOSOWANIE TO TWORZENIE DOKUMENTU RW NA CAŁOŚĆ STANU MAGAZYNOWEGO

Cena: 10,00 zł

Autor: "IKS" Piotr Grzywa, tel. 602-61-47-21

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienia porównawcze do programu: Subiekt GT

Zestawienia porównujące sprzedaż w zadanych okresach. Możliwość dostosowania do potrzeb klienta.

Cena: 500,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienia serwisowe do programu: Subiekt 4 Plus

W skład zestawień serwisowych wchodzą następujące zestawienia, które sprawdzają poprawność części danych: 1) Firmy o jednakowym NIP-ie; 2) Dokumenty powtórzone (FZ, RZ, PZ); 3) Firmy usunięte...; 4) Towary usunięte...; 5) Dokumenty nie związane z bazami; Zestawienia mają na celu wyłapania braków lub powtórzeń w bazach. Dostępna wersja DEMO.

Cena: 2 500,00 zł

Autor: ASKLEPIOS UI Kniaziuk Jacek, tel. 601-75-48-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienia SQL do opakowań do programu: Subiekt GT

1. Zesatwienie syntetyczne stanu opakowań na wszystkich magazynach; 2. Zeatwienie analitycze stanu opakowań na wszystkich magazynach; 3.Zestawiene syntetyczne opakowania wg Kontrahenta wydania i przyjęcia na wszyskich magazynach; 4. Zesatwienie analityczne opakowania wg kontrahenta ilość przyjęć i wydań w rozbiciu na dokumenty na wszystkich magazynach.

Cena: 500,00 zł

Autor: PCASE Pietras Dariusz, tel. 886-50-00-06

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienia SQL do sumowania zamówień od klienta. do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL sumujące zamówienia od klientów z wybranego przedziału. Zestawienie istnieje w dwóch opcjach pierwsza sumuję towary i wyświetla przy nich kontrahentów, w drugiej opcji grupowani są kontra chęci i przy nich wyświetlane są zsumowane towary. Poniżej prezentacja: WWW.plik24.pl/screen/kontrachent.png WWW.plik24.pl/screen/towary.png

Cena: 200,00 zł

Autor: Plik24.pl Parzych M. i A. s.c., tel. 29-764-63-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienia z uwzględnieniem masy do programu: Subiekt GT

Remanent, Sprzedaż wg asortymentu, Zakup wg asortymentu itp. Rozwinięcie tych standardowych zestawień o uwzględnienie masy towarów. Cena - do negocjacji.

Cena: 150,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie: Rejestr sprzedaży z VAT z dokumentów szczegóły do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL bazujące na zestawieniu Rejestr sprzedaży VAT. Zestawienie te ma na celu dostarczenie kompletnej informacji pozwalającej na szczegółową weryfikację sprzedaży z podziałem na magazyny, dokumenty, statusy fiskalizacji, wartość sprzedaży, państwa, itd. Przykładowe zastosowania raportu: 1. Raport zbiorczy sprzedaży detalicznej dokumentowanej fakturami dla klientów bez nr NIP. 2. Wychwycenie paragonów z nr NIP do kwoty 450 zł, które należy traktować jak faktury uproszczone

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie cennik szczegółowy dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

Dodatek umożliwia utworzenie zestawienia własnego SQL prezentującego listę towarów z ceną kartotekową oraz wybranymi cenami sprzedaży z informacjami o cenie netto, cenie brutto, zysku, narzucie i marży w programie Subiekt GT. Zestawienie można filtrować według statusu towaru, stanu magazynowego oraz grup towarowych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Cena: 100,00 zł

Autor: SatiSoft Daniel Kozłowski, tel. 604-62-44-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie dokumentów sprzedaży do programu: Subiekt 4 Plus

Dwa zestawienia w jednym: 1. Zestawienie faktur sprzedaży za zadany okres pokazujące wartości oraz koszt poszczególnych dokumentów 2. Zestawienie korekt za dany okres Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie dokumentów sprzedaży oraz kasowych do programu: Subiekt 4 Plus

Dwa zestawienia w jednym: 1. Zestawienie dokumentow za dany okres pogrupowanych wg. firm 2. Zestawienie płatności (KP) do dokumentów sprzedaży, pogrupowane wg. firm Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie kodów dostaw oraz terminów ważności dostawy do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL - stan towaru(ilość, cena) wg kodów dostaw wraz z datą ważności dostawy. Zestawienie wymaga aktywnego niebieskiego plusa (kody dostaw oraz daty ważności dostawy). Dzięki zestawieniu otrzymamy listę towarów, u których kończy się data ważności dostawy.

Cena: 200,00 zł

Autor: NOWALU sp. z o.o., tel. 71-707-32-18, 696-52-23-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie Kontrola dokumentów do programu: Rachmistrz GT

Zestawienie (za wybrany miesiąc) pozycji KPiR i ewidencji VAT (sprzedaży i zakupu) z zaznaczeniem braku wpisu w księdze, gdy jest w ewidencji i zaznaczeniem sytuacji odwrotnej.

Cena: 400,00 zł

Autor: Z.U.K. "Repus" Dariusz Suprynowicz, tel. 691-70-01-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie listy rachunków formacie listy płac do programu: Gratyfikant GT

Zestawienie listy rachunków od umów cywilnoprawnych w formacie zwykłej listy płac. Bardzo przydatne przy dużej liczbie zawieranych umów.

Cena: 100,00 zł

Autor: Z.U.K. "Repus" Dariusz Suprynowicz, tel. 691-70-01-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie należności do programu: Subiekt GT

Przy zakupie u nas dowolnego PLUSa zestawienie otrzymasz gratis! Wzór pozwala w sposób czytelny wygenerować wydruk, bądź plik w różnych formatach (pdf, rtf, xml, doc, txt, html), który możemy następnie przesłać w załączniku do naszego dłużnika. Przykładowe zestawienie w postaci pliku PDF można zobaczyć na naszej stronie internetowej http://www.pskomputer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:bezplatne-zestawienie-naleznoci-do-subiekta-gt&catid=1:aktualnosci&Itemid=50

Cena: 40,00 zł

Autor: PS Komputer, tel. 52-345-64-44

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie należności, zobowiązań i sald do programu: Rewizor 3 EURO

Zestawienie umożliwia wykonanie raportu o należnościach, zobowiazaniach i saldach w rozbiciu na poszczególne syntetyczne konta rozrachunkowe wraz z szczegółowym wykazem należności, zobowiązań, spłat oraz sald dla poszczególnych kontrahentów i możliwością ich wydrukowania. Zestawienie pracuje także z programem Rewizor 3. Dostępna wersja DEMO.

Cena: 1 000,00 zł

Autor: ASKLEPIOS UI Kniaziuk Jacek, tel. 601-75-48-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie należności, zobowiązań i sald do programu: Rewizor 3

Zestawienie umożliwia wykonanie raportu o należnościach, zobowiązaniach i saldach w rozbiciu na poszczególne syntetyczne konta rozrachunkowe wraz z szczegółowym wykazem należności, zobowiązań, spłat oraz sald dla poszczególnych kontrahentów i możliwością ich wydrukowania. Zestawienie pracuje także z programem Rewizor 3 EURO. Dostępna wersja DEMO.

Cena: 1 000,00 zł

Autor: ASKLEPIOS UI Kniaziuk Jacek, tel. 601-75-48-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie należności/zobowiązań wg kontrahentów z cechą do programu: Subiekt GT

Zestawienie prezentuje zestawienie nierozliczonych należności lub/i zobowiązań z filtrem cechy kontrahenta

Cena: 100,00 zł

Autor: SOFT-HELP Sławomir Czyżak, tel. 510-32-82-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie należności z uwzględnieniem not odsetkowych do programu: Subiekt 5 EURO

Zestawienie gromadzi wszystkie nalezności dla danej firmy wystawione w danym dniu lub wszystkie istniejące należności. Można tu wybrać należności wynikające z samych faktur lub faktur i not odsetkowych. Otrzymujemy takie dane: firmę, ilość dokumentów, największe spóźnienie i kwotę należnosci - można to wydrukować lub przejść dalej i otrzymać już szczegółowe rozbicie na poszczególne dokumenty i daty obowiązywania ich płatności.

Cena: 150,00 zł

Autor: Z.U.K. "Repus" Dariusz Suprynowicz, tel. 691-70-01-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie prezentujące dane do korekty kosztów do programu: Rewizor GT

Zestawienie prezentujące dane do korekty kosztów 1) Uwzględnia sprzedaż – przy księgowaniu kosztu własnego z tyt. sprzedaży 2) Uwzględnia płatność częściową

Cena: 350,00 zł

Autor: TWORSOFT Piotr Tworowski, tel. 603-54-32-85

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie przelewów do wypłaty (odpowiednik kasówki) do programu: Gratyfikant GT

Praktyczne zestawienie ułatwiające szybkie wprowadzanie przelewów na konta dla poszczególnych pracowników z listy. Zawiera imię,nazwisko, adres, nr konta i kwotę.

Cena: 80,00 zł

Autor: Z.U.K. "Repus" Dariusz Suprynowicz, tel. 691-70-01-72

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie przychodów i kosztów w podziale na kategorie do programu: Rachmistrz GT

Zestawienie przychodów i kosztów w podziale na kategorie.

Cena: 200,00 zł

Autor: NOWALU sp. z o.o., tel. 71-707-32-18, 696-52-23-33

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie Przyjęcia/Wydania do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie Przyjęcia/Wydania towarów, w wybranym okresie dla wybranych firm, w/g asortymentu. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie renamentowe do programu: Subiekt 4 Plus

Zestawienie renamentowe dla wybranej grupy towarowej. Można otrzymać wersję demo.

Cena: 150,00 zł

Autor: Techgen, tel. 605-34-09-70

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW