Programy dla firm - InsERT

Potrzebujesz więcej informacji o aplikacji
lub pomocy w pierwszych krokach z programem?

Nasz konsultant chętnie Ci pomoże

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

Identyfikacja klienta
Nazwa firmy:
* Typ identyfikatora podatkowego:
* NIP użytkownika:
* Imię:
* Nazwisko:
* Adres e-mail:
* Telefon:
* Wiadomość:
Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z poniższymi informacjami.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na stronie www.zarezerwuj.pl jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, e-mail office@insert.com.pl, tel. 71 78 76 100.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (zawarcie oraz realizacja umowy) oraz lit. f (prawnie uzasadniony interes, udzielenie odpowiedzi na wiadomość) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prosimy również zapoznać się z Polityką prywatności firmy InsERT.

Regulamin
* Przepisz kod z obrazka: