Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Opis statusów księgowych dokumentów w InsERT nexo

Program: Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Dekretacja dokumentów, Konfiguracja

​Obsługa typu dokumentów w dekretacji automatycznej i udostępnione statusy wspomagają realizację ustalonych procedur dla użytkowników programu od wystawienia dokumentu źródłowego aż po ujęcie w księgowości.

Jeżeli operator programu księgowego nie posiada ustalonej procedury opisywania dokumentu z pracownikami wystawiającymi dokumenty źródłowe, wówczas można ustawić domyślny status dla danego typu dokumentu na "brak" bądź "nieopisany", co pozwoli zapobiec przypadkowej dekretacji dokumentów wykorzystującej schematy dekretacji. 


Z kolei, gdy ustalona została procedura opisywania dokumentów w sposób zapewniający ich poprawność, wówczas domyślny status może zostać ustawiony na opisany, co pozwoli użytkownikowi programów ​księgowych natychmiastowo ująć je w księgowości. 

  • Brak – dla obrazów wygenerowanych dokumentów, których obsługa w księgowości została wyłączona (Konfiguracja – Obsługa typów dokumentów), 

  • Nieopisany – przeznaczony głównie do oznaczenia przez użytkownika, że dany obraz nie został opracowany księgowo, 

  • Opisany – przeznaczony do oznaczenia, że księgowo obraz został opisany i możliwy jest do dekretacji wg wcześniej przygotowanych schematów

  • Nie podlega księgowaniu – dokument ten zostanie pominięty podczas dekretacji.


Należy pamiętać, że przy zmianie statusu obrazu księgowego ​powiązanego dokumentu np. wyciągu bankowego na Opisany nie będzie możliwa automatyczna dekretacja pojedynczych operacji, które zostały do niego włączone (program nadaje automatycznie status "Nie podlega księgowaniu") – obrazy księgowe wszystkich dokumentów podlegających księgowaniu znajdują się w module dekretacji dokumentów. 

Szczegóły opisano w poniższym artykule e–Pomocy technicznej:

Dla Rachmistrza nexo można określić, że dokument źródłowy (w pracy lokalnej oraz on-line) jest blokowany: 

  • zawsze – dokument źródłowy jest blokowany do edycji zaraz po jego zapisaniu (bez względu na status księgowy)

  • gdy jest opisany – dokument źródłowy jest blokowany od momentu, gdy użytkownik Rachmistrza nexo zakwalifikował dokument do dekretacji jako podlegający księgowaniu (dekretować automatycznie można dokumenty w stanie opisanym i wyższym)

  • gdy jest zaksięgowany – obraz księgowy dokumentu (dokument do dekretacji) został ujęty w KPiR/EP bądź w ewidencji VAT

  • nigdy – bez względu na stan ujęcia w księgach, dokument źródłowy jest możliwy do edycji zawsze.


Dla Rewizora nexo dodatkowo istnieje możliwość określenia blokady dokumentu źródłowego ze względu na stan dokumentu księgowego: 
  • gdy dokument księgowy jest w stanie w przygotowaniu – czyli dokument księgowy nie został jeszcze zatwierdzony bądź zaksięgowany (więcej w opisie modułu Dokumenty księgowe)

  • gdy dokument księgowy jest w stanie zatwierdzony – czyli dokument księgowy zawiera ostateczną postać wymaganą do ujęcia w księgach rachunkowych (Dokumenty księgowe).Powiązane artykuły e–Pomocy technicznej:
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki