InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Rachmistrz i Rewizor nexo - Deklaracje skarbowe i JPK - Opis modułu

Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK

Moduł umożliwia wystawianie deklaracji dotyczących podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Program księgowy wspomaga wyliczanie zaliczek miesięcznych PIT, jak również dokonywania rozliczeń rocznych PIT-36/PIT-36S, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C,IFT-1/1R. Dla podatników VAT program oferuje wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-8 i VAT-9M dla okresów rozliczeń VAT zwolnionych, jak również VAT-UE dla transakcji unijnych i VAT-UEK (korektę informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów).

System wylicza deklaracje: VAT-10 - dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu oraz VAT-11 dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Pozwala również przygotować: VAT-23 - informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu, VAT-26 - informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, VAT-27 - informację podsumowującą/korektę informacji podsumowującej w obrocie krajowym. 

Dostępna jest także obsługa deklaracji VAT-Z (wersja 5) - zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz VAT-R (wersja 13)- zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

Obsługiwane są deklaracje wystawiane dla pracowników, jak np. PIT-11 wraz z rozliczeniem rocznym PIT-37. (W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2017 system nie obsługuje już deklaracji PIT-40).

Dla przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną dostępna jest deklaracja CIT, a także zaliczki CIT oraz załącznik CIT-D. System pozwala również na przygotowanie informacji CIT-ST, która jest przeznaczona dla podatników posiadających zakłady (oddziały)położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby.

Możliwe jest także wystawienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 oraz jego odwołanie OPL-1.

Dla deklaracji: VAT-7/7K/8/9M, VAT-UE istnieje możliwość dodawania metadanych dla poszczególnych transakcji VAT. Dzięki temu użytkownik może we własnym zakresie wpłynąć na wyliczanie poszczególnych pól w deklaracji VAT. W związku z tzw. centralizacją rozliczeń podatku VAT w module tym udostępnione zostały deklaracje cząstkowe VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK dla podmiotów podrzędnych.

Aby wystawić deklarację, należy:

1. Przejść do modułu Deklaracje i JPK – Deklaracje skarbowe i JPK, na zakładkę Deklaracje skarbowe.


2. Z górnego menu wybrać opcję Dodaj - Deklaracja skarbowa.


3. W nowym oknie wybrać rodzaj deklaracji z rozwijanej listy, a następnie wskazać okres i wersję deklaracji. W przypadku niektórych deklaracji wymagane jest również wskazanie osoby, dla której wystawiana jest deklaracja (program umożliwia tylko wybór osób, które spełniają odpowiednie warunki dla wystawienia danego typu deklaracji).


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię