InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT nexo - Jak obsłużyć korekty podatku VAT należnego i naliczonego?

Program: Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Rozrachunki

System InsERT nexo umożliwia obsługę Korekt podatku VAT. Podatnik ma obowiązek Skorygowania podatku VAT naliczonego, jeśli nie opłacił zobowiązania wynikającego z Faktury VAT zakupu przez 90 dni od daty terminu płatności ustalonej na dokumencie. Termin płatności można sprawdzić bezpośrednio na dokumencie.

 

W przypadku Podatku należnego podatnik ma prawo do dokonania Korekty podatku o nieuregulowane należności, jeśli nie zostały one opłacone przez kontrahenta przez 90 dni od ustalonego Terminu płatności (tzw. ulga na złe długi). Program kontroluje terminy, o których mowa powyżej, na podstawie rozrachunków powiązanych z zapisami w Ewidencjach VAT sprzedaży i zakupu. Nierozliczone w odpowiednim czasie rozrachunki reprezentują Zapisy VAT podlegające korekcie. Do dyspozycji użytkownika wprowadzono specjalny widok w module Rozrachunki, na zakładce Dokumenty do skorygowania VAT-u.

 

Prezentowane są w nim wszystkie zapisy, które powinny zostać skorygowane do dziś (wyznaczonego przez Datę aplikacyjną ustawioną w Kontekście pracy z programem). Widok ten udostępnia mechanizm Korygowania zapisów oraz, w przypadku rozliczenia rozrachunku, ponownego zaliczenia kwoty podatku do VAT. Uruchomienie opcji Koryguj powoduje otwarcie okna korekty, w którym użytkownik może podać datę jej wykonania (domyślnie podpowiadany jest dzień, w którym, wg przepisów, korekta powinna być wykonana).

 

 

Wykonanie korekty powoduje powstanie obrazu księgowego, który powinien zostać zaimportowany do ewidencji VAT jako wpis pomniejszający podatek. Aby to zrobić, należy przejść do modułu Dekretacja dokumentów, zaznaczyć Korektę VAT niezapłaconego dokumentu, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Dekretuj/Dekretuj automatycznie.

 

Dzięki opcji Koryguj i dekretuj, użytkownik może jednocześnie oznaczyć zapis jako Skorygowany oraz automatycznie utworzyć ujemny wpis w Ewidencji VAT. Oczywiście do wykonania automatycznej dekretacji musi istnieć w programie schemat dekretacji dla dokumentu typu Korekta VAT sprzedaży/zakupu niezapłaconego dokumentu.

W zakładce Dokumenty do skorygowania VAT-u, w module Rozrachunki można również rozliczyć istniejące, niespłacone dokumenty. Można wykonać to, zaznaczając dokument, który zostanie rozliczony, klikając w górne menu Rozlicz i wybierając jedną z możliwych opcji.

 

Po całkowitym lub częściowym rozliczeniu rozrachunku podatnik powinien Ponownie zaliczyć odpowiednie kwoty do Podatku VAT naliczonego/należnego. Wystarczy, z poziomu widoku Dokumenty do skorygowania VAT-u, skorzystać z opcji Koryguj, otwierającej okno Ponownego naliczenia, w którym można podać datę Zaliczenia kwoty do VAT (domyślnie podpowiadana jest data rozliczenia rozrachunku).

 

Tworzony jest również obraz księgowy dla Ponownego naliczenia VAT, który należy zaimportować do ewidencji jako powiększający podatek. W celu sprawdzenia ilości Korekt i Ponownych zaliczeń do podatku wystawionych dla konkretnego dokumentu, w widoku Dokumenty do skorygowania VAT-u należy skorzystać z opcji Pokaż korekty.

 

Z poziomu wyświetlonego okna użytkownik może Przeglądać, Poprawiać i Usuwać poszczególne pozycje.

 

Jeśli z jakichkolwiek względów użytkownik nie chce, aby dana pozycja była wyświetlana w widoku Dokumenty do skorygowania VAT-u jako Podlegająca korekcie, może zmienić jej status za pomocą opcji dostępnej w menu Operacje. Dostępna jest tam także funkcja działająca odwrotnie.


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię