InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak różnica jest między sposobem liczenia cen od netto, a od brutto w programie Subiekt nexo?

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Polityka cenowa

​Program Subiekt nexo umożliwia użytkownikowi wybór sposobu liczenia cen na dokumentach. Każdy typ dokumentu może mieć inaczej skonfigurowane przeliczanie cen. Ceny mogą być liczone na dwa sposoby:

  • Od brutto - wybranie tej funkcji spowoduje, że od wyliczonej ceny brutto program odejmując podatek VAT, wyliczy cenę netto.
  • Od netto - w pierwszej kolejności liczona jest cena netto, a następnie do niej stosowana jest stawka podatku VAT i wyliczana jest cena brutto.

Oba sposoby liczenia dokumentu mogą skutkować innymi wynikami końcowymi, a jest to spowodowane bezwzględnemu wyliczaniu matematycznemu. W zależności od wyboru sposobu wyliczania dokumentu cena może być nieco inna. Zostanie to wytłumaczone w dalszej części artykułu.

Przykładowo, gdy cena brutto, wyliczona na podstawie cennika jest na poziomie 1,26 zł, cena netto i brutto, w oparciu o przeliczanie Od brutto pozostanie w niezmienionej formie. W przypadku zastosowania przeliczania cen Od netto cena brutto na dokumencie zostanie wyliczona wg powyżej opisanego algorytmu i wyniesie 1,25 zł. Prezentuje się to w następujący sposób:

  • Od brutto: 1.26 (cena brutto) / 1.23 (przelicznik zależny od stawki VAT) = 1.0243… (po zaokrągleniu 1.02).

  • Od netto:  1.02 (cena netto) * 1.23 (przelicznik zależny od stawki VAT) = 1.2546… (po zaokrągleniu 1.25)

Jak widać na powyższym przykładzie sumaryczne wartość brutto może różnić się, w zależności od wyboru sposobu wyliczania cen. Zaokrąglenia operują na cenie netto lub brutto w zależności od tego, jak jest liczony cennik.

Parametry sposobu wyliczania - jak wcześniej zostało wspomniane - są dostępne osobno dla każdego typu dokumentu. Aby ustalić sposób wyliczania cen na dokumencie, należy:

1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Typy dokumentów, wejść w wyszukany moduł, zaznaczyć odpowiedni typ dokumentu i kliknąć górne menu Popraw.

2. Przejść na zakładkę Ceny i przeliczanie dokumentu, wybrać odpowiednie Przeliczanie pozycji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Parametry sposobu wyliczania można również wybrać bezpośrednio z poziomu samego dokumentu, gdzie po kliknięciu Cennik z listy rozwijalnej Licz, można wybrać Od netto lub Od brutto.

Na dokument z cennika pobierana jest cena netto lub brutto w zależności czy dokument jest liczony od netto czy od brutto. Odpowiednie ustawienia ceny (netto lub brutto) będą zaokrąglane. Zmiany zostaną uwzględnione tylko dla nowych dokumentów.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię