InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak dodać i skonfigurować porównywarkę cen Ceneo w systemie vendero?

Program: Subiekt GT, Subiekt nexo, vendero

Kategoria: Wtyczki

​System vendero obsługuje synchronizację danych z tak zwanymi porównywarkami cen. Jednym z najbardziej popularnych serwisów tego typu jest Ceneo, aby jednak uruchomić z nim współpracę należałoby włączyć odpowiedzialny za wymianę informacji moduł znajdujący się w Panelu Administracyjnym vendero.

W tym celu należałoby przejść do submodułu Wtyczki - Lista wtyczek i odnaleźć wtyczkę o nazwie Ceneo, po czym wybrać na niej opcję Zainstaluj.

 

 

Po wybraniu powyższej opcji pojawi się ekran powitalny informujący o zawartości wtyczki oraz jej funkcjonalnościach. Na tym etapie zalecane jest założenie konta na stronie ceneo.pl oraz lektura instrukcji obsługi przeznaczonej dla sklepów internetowych znajdującej się aktualnie pod adresem https://biznes.ceneo.pl/formularz-rejestracyjny a następnie wskazanie opcji Zainstaluj.

 

 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie towarów w powiązanym programie sprzedażowym GT lub nexo.

W przypadku Ceneo wskazane jest wypełnienie parametrów odpowiadających za producenta, kod u producenta, kod EAN oraz ewentualnie również specjalnych grup towarów, czyli ISBN (dla książek) lub BLOZ7 i BLOZ12 (leki).

Korzystając z Subiekta GT należałoby upewnić się, że przechodząc do Widok - Kartoteki - Towary i usługi poprawiając pozycję do sklepu internetowego, która ma być również synchronizowana z Ceneo uzupełnione są następujące pola:

- Zakładka Inne, pole Producent odpowiada pozycji Producent w Ceneo. W Subiekcie należy to pole uzupełnić jednym z kontrahentów.

 

- Zakładka vendero, pole Kod u producenta odpowiada pozycji Kod u producenta w Ceneo. Należy pamiętać, że zakładka vendero będzie widoczna tylko po uruchomieniu synchronizatora vendero i utworzeniu strony. Jej istnienie jest też zależne od wersji programu, jako, że pojawiła się dopiero w wersji 1.47.

 

- Zakładka Urządzenia, pole Podstawowy kod kreskowy odpowiada pozycji kod EAN w Ceneo. W programie pobierany jest tylko podstawowy kod kreskowy - dodatkowe nie są wykorzystywane w porównywarkach.

 

- Zakładka vendero, pola ISBN, BLOZ (7) oraz BLOZ (12) które są odpowiednikami tak samo nazwanych pól w Ceneo. Tak jak zostało to wspomniane wcześniej - wspomniana zakładka vendero pojawia się dopiero przy aktywnym synchronizatorze oraz przy posiadaniu co najmniej wersji 1.47 programu sprzedażowego.

 

Korzystając z Subiekta nexo należałoby upewnić się, że przechodząc do Kartoteki - Asortyment poprawiając pozycję do sklepu internetowego, która ma być również synchronizowana z Ceneo uzupełnione są następujące pola:

- Zakładka Opis, zaznaczony znacznik Pozycja do sklepu internetowego oraz wskazany i uzupełniony atrybut Producent: Wartość atrybutu. Należy przy tym pamiętać, że w programie istnieje również pole Producent w zakładce Dostawy, przenosi się ono jednak do Szczegółów produktu w systemie vendero, a nie do przeglądarek internetowych.

 

- Zakładka Opis, zaznaczony znacznik Pozycja do sklepu internetowego oraz wskazany i wypełniony atrybut Kod u producenta: Wartość atrybutu odpowiada znacznikowi z Ceneo Kod u producenta. Wspomniany atrybut należy wskazać z listy.

 

- Zakładka Opis, zaznaczony znacznik Pozycja do sklepu internetowego oraz wskazany i wypełniony atrybut EAN: Wartość atrybutu odpowiada znacznikowi z Ceneo kod EAN. Należy przy tym pamiętać, że w programie znajduje się również pole Kod kreskowy w zakładce Miary, ale nie jest ono wykorzystywane we wspomnianym mechanizmie.

 

- Zakładka Opis, zaznaczony znacznik Pozycja do sklepu internetowego oraz wskazany i wypełniony atrybut ISBN, BLOZ7 oraz BLOZ12 odpowiadają znacznikom ISBN, BLOZ7 oraz BLOZ12 w Ceneo.

 

Po wykonaniu powyższych czynności na wszystkich towarach, które mają być synchronizowane z Ceneo należałoby wykonać ich przyporzadkowanie w Panelu Administracyjnym vendero. W celu przeprowadzenia takich czynnosci należałoby przejść do modułu Marketing - Porównywarki cen.

 

Będzie się na nim znajdować lista wszystkich towarów, które zostały przesłane do sklepu internetowego vendero. Co za tym idzie, może zajść konieczność ich posortowania, bądź też filtracji, czego dokonać można poprzez ikony "lejka" znajdujące się przy niektórych nazwach kolumn.

 

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie odpowiednich towarów do porównywarki cen (puste kwadraty znajdujące się po lewej stronie zdjęć) oraz wskazanie opcji w prawym górnym rogu Wybierz porównywarki. Taka operacja otworzy osobne menu, w którym znajdować się będą wszystkie porównywarki cen do których zostały zainstalowane wtyczki. Oczywiście na wspomnianym przykładzie należy zaznaczyć Ceneo i zapisać zmiany.

 

Następnie pojawi się informacja przypominająca o konieczności uzupełnienia odpowiednich pól w systemie sprzedażowym oraz konfiguracji m.in. kategorii Ceneo.

 

W module Porównywarki cen po przypisaniu odpowiedniego asortymentu istnieje mechanizm sprawdzający poprawność wprowadzonych danych. W przypadku, gdy jedno lub więcej z pól nie zostanie wypełnione poprawnie (lub też w ogóle) w kolumnach Producent oraz Kody w kolumnie Ceneo pojawi się niebieski wykrzyknik wpisany w koło. Po naciśnięciu na nim lewym przyciskiem myszki pojawi się informacja jakich dokładnie danych brakuje. Do tego należałoby jeszcze wskazać Kategorię Ceneo, która może być pobierana z kategorii przypisanych do towaru (zawsze jest to kategoria główna), albo też zostać wskazana poprzez znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Wybierz kategorię Ceneo.

Przykład poprawnego uzupełnienia danych (brak wykrzyknika):

 

Przykład niepoprawnego uzupełnienia danych (brak danych w programie sprzedażowym):

 

Przykład poprawnego uzupełnienia danych za wyjątkiem przypisania odpowiedniej Kategorii Ceneo:

 

Po wprowadzeniu danych wymaganych do synchronizacji z Ceneo pozostaje tylko sprawdzenie, czy plik ceneo.xml został wygenerowany poprawnie (standardowo znajduje się on pod adresem {adreswitryny}.pasaz24.pl/ceneo.xml) i wybrać jego adres z poziomu konta wcześniej założonego na ceneo.pl

Jedną z dodatkowych opcji, jakie oferuje vendero jest wskazanie Czasu wysyłki. Jest to operacja, którą należy wykonać z poziomu Panelu Administracyjnego, we wcześniej wspomnianym module Marketing - Porównywarki cen. Jest to mechanizm pozwalający na zaznaczenie wielu towarów na raz, a następnie, poprzez przycisk Czas wysyłki zadecydowanie jaki czas wysyłki w dniach ma być do nich przypisany i czy wybrane towary ma obowiązywać przedsprzedaż.

 

Wykonanie powyższych czynności kończy konfigurację wtyczki Ceneo w systemie vendero.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię