InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Deklaracja VAT-7 - jakie zapisy i wartości wyświetlają się w poszczególnych polach deklaracji w programie Rewizor nexo?

Program: InsERT nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK

​Deklaracje VAT 7 (17) wraz z wypełnionymi symbolami transakcji można pobrać tutaj. Poniżej zostały opisane w pełni transakcje, jeżeli któraś z nich byłaby niejasna.

Nazwa transakcjiSymbol transakcjiDeklaracja VAT-7 (17) – opis polaNumery pól
Dostawa krajowaDK

Jeżeli zastosowana została stawka zwolniona:

1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

10 – wartość netto w stawce zw
Dostawa krajowaDK

Jeżeli zastosowana została stawka 0%:

3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

13 – wartość netto w stawce 0%
Dostawa krajowaDK

Jeżeli zastosowana została stawka 5%:

4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

15 – wartość netto w stawce 5%

16 – wartość VAT w stawce 5%

Dostawa krajowaDK

Jeżeli zastosowana została stawka 7% albo 8%:

5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

17- wartość netto w stawce 7% albo 8%

18 – wartość VAT w stawce 7% albo 8%

Dostawa krajowaDK

Jeżeli zastosowana została stawka 22% albo 23%:

6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

19 – wartość netto w stawce 22% albo 23%

20 – wartość VAT w stawce 22% albo 23%

Dostawa krajowa – zwrot VAT podróżnymDK-ZVP

Jeżeli zastosowana została stawka 0%:

3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy

14 – wartość netto w stawce 0%, które jest sumowane do pola 13
Dostawa krajowa – zwrot VAT podróżnymDK-ZVP

Jeżeli zastosowana została stawka zwolniona:

1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

10 – wartość netto w stawce zw
Dostawa krajowa – zwrot VAT podróżnymDK-ZVP

Jeżeli zastosowana została stawka 5%:

4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

15 – wartość netto w stawce 5%

 

Dostawa krajowa – zwrot VAT podróżnymDK-ZVP

Jeżeli zastosowana została stawka 7% albo 8%:

5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

17 – wartość netto w stawce 7% albo 8%

 

Dostawa krajowa – zwrot VAT podróżnymDK-ZVP

Jeżeli zastosowana została stawka 22% albo 23%:

6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

19 – wartość netto w stawce 22% albo 23%
Dostawa towarów i usług poza terytorium krajuDPTK2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju11 – wartość netto
Świadczenie usług poza terytorium krajuSUPTK2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1pkt 4 ustawy12 – wartość netto, które jest sumowane do pola 11
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarówWDT7.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów21 – wartość netto
Import usług z UE (art.28b) – podatek należnyIU-zUE-N12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do której stosuje się art. 28b ustawy

29 – wartość netto

30 – wartość VAT

Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny)IT-PU-N10. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy

25 – wartość netto

26 – wartość VAT

Eksport towarówET8. Eksport towarów22 – wartość brutto
Transakcja trójstronna – dostawaWTT-D7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów21 – wartość netto
Remanent likwidacyjnyRL16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy36 – wartość VAT
Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących (transakcję tą należy aktywować w Konfiguracja->Transakcje VAT).
Z-ZKR
Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust.6 ustawy37 – wartość VAT
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (podatek należny)WNT-N9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

23 – wartość netto

24 – wartość VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – środek transportu (podatek należny)WNT-ST-N9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

23 – wartość netto

24 – wartość VAT

Nabycie krajowe środka trwałegoNKSTNabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

43 – wartość netto

44 – wartość VAT

Nabycie krajoweNKNabycie towarów i usług pozostałych

45 – wartość netto

46 – wartość VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarówWNT9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

23 – wartość netto z pominięciem stawki zwolnionej

24 – wartość VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – środek transportuWNT-STNabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

43 – wartość netto z pominięciem stawki zwolnionej

44 – wartość VAT

Import usług spoza UEIU-sUENabycie towarów i usług pozostałych

45-wartość netto z pominięciem stawki zwolnionej

46 – wartość VAT

Import usług z UE (art.28b)IU-zUENabycie towarów i usług pozostałych

45-wartość netto z pominięciem stawki zwolnionej

46 – wartość VAT

Transakcja trójstronna – nabycieWTT-NNabycie towarów i usług pozostałych

45-wartość netto z pominięciem stawki zwolnionej

46 – wartość VAT

Import towarów w procedurze uproszczonejIT-PUNabycie towarów i usług pozostałych

45-wartość netto z pominięciem stawki zwolnionej

46 – wartość VAT

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyćNK-KKorekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć48 – wartość VAT
Import usług spoza UE (podatek należny)IU-sUE-N11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

27 – wartość netto

28 – wartość VAT

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 7) - dostawaDT-PN-D13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem nabywca zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)31 - wartość netto
Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 8) - dostawaSU-PN-D13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem nabywca zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)31 – wartość netto
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 7) – nabycieDT-PN-N15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)

34 – wartość netto

35 - wartość VAT

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5 – dostawca nie posiada siedziby na terytorium kraju) – nabycieDT-PN-N-ptk14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)

32 – wartość netto

33 – wartość VAT

Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałychNKST-KKorekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych47 – wartość VAT
Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (art.17 ust.1 pkt 8) – nabycieSU-PN-NDostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)

34 – wartość netto

35 – wartość VAT

Korekta podatku naliczonego (nieterminowe płatności, art. 89b ust. 1)KPNKorekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy49 – wartość VAT
Odwrotne obciążenie – dostawa towarów (art. 17 ust. 1 pkt 7)OO-DTNabycie towarów i usług pozostałych

45 – wartość netto

46 wartość VAT

Odwrotne obciążenie – świadczenie usług (art. 17 ust. 1 pkt 8)OO-SUNabycie towarów i usług pozostałych

45 – wartość netto

46 – wartość VAT

Odwrotne obciążenie – dostawa towarów (art. 17 ust. 1 pkt 5 dostawca nie posiada siedziby na terytorium kraju)OO-DT-ptkNabycie towarów i usług pozostałych

45- wartość netto

46 – wartość VAT

Korekta podatku naliczonego (ponowne zaliczenie do VAT art. 89b ust.4)KPN-PZKorekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy50 – wartość VAT

 

 

 

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię