InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Konfiguracja podstawowych parametrów pozwalających na rozpoczęcie pracy z systemem handlowo-magazynowym Subiekt nexo.

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Konfiguracja

​Po założeniu podmiotu w programie Subiekt nexo zostają zastosowane domyślne, najczęściej wybierane przez użytkowników ustawienia, dlatego ważnym jest, żeby dostosować program pod specyfikę pracy swojej firmy. W pierwszych krokach z programem handlowo-magazynowy Subiekt nexo zostaną przedstawione najważniejsze parametry, które pozwolą na bezproblemowe rozpoczęcie pracy z systemem.

UWAGA!! Dokładniejsze opisy danych modułów znajdują się pod klawiszem F1, który wyświetla pomoc kontekstową. Przykładowo, gdy osoba pracująca na programie Subiekt nexo jest w module Sprzedaż i naciśnie na klawiaturze przycisk F1, wyświetli jej się pomoc związana właśnie z tym modułem.

Pierwszą z funkcji programu Subiekt nexo będą Parametry subiekta. Aby otworzyć te konfiguracje, należy w wyszukiwarce programu wpisać frazę Parametry subiekta, wejść w wyszukany moduł i kliknąć w górne menu Popraw. Należy również zwrócić uwagę na możliwość Drukowania zgód marketingowych wraz z dokumentami handlowymi i magazynowymi.


W Parametrach subiekta można skonfigurować między innymi Sposób wydawania towarów, który udostępnia pięć możliwości:

 • FIFO (First In, First Out) wg daty wystawienia - co przyjdzie pierwsze na magazyn, pierwsze musi z niego zejść.
 • LIFO (Last In, First Out) wg daty wystawienia - odwrotnie, niż FIFO wg daty wystawienia.
 • FIFO (First In, First Out) wg terminu ważności - podobnie, jak pierwsze FIFO, różnicą jest jedynie uwzględnianie terminu ważności.
 • LIFO (Last In, First Out) wg terminu ważności - odwrotnie, niż FIFO wg terminu ważności.
 • HIFO (Highest In, First Out) wg cen zakupu - inaczej mówiąc „najdroższe przyszło, pierwsze wyszło", z uwzględnieniem najwyższej ceny nabycia.

Ponadto jest również możliwość ukrycia Danych wrażliwych, czyli informacji o kosztach, marżach, narzutach i zysku.

Warto również zwrócić uwagę na Kolejność realizacji zamówień, który w ramach dostępnych stanów magazynowych zrealizuje zamówienia wg zadanej kolejności. Istnieje możliwość wybrania następujących opcji:

 • Według daty wystawiania, bez względu na status - realizacja zamówień przebiega w oparciu o datę wystawienia zamówienia, system nie uwzględnia żadnego statusu.
 • Według rezerwacji i daty wystawienia - w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane pozycje zamówień z rezerwacją (częściową lub stanu) oraz z najwcześniejszą datą wystawienia.
 • Według terminu realizacji - pozycje zamówienia są uporządkowane według terminu realizacji.

Kolejnym modułem, na który warto zwrócić uwagę na początku pracy z programem Subiekt nexo jest moduł, w którym możemy tworzyć i edytować Jednostki miary. Aby przejść do tego modułu, należy w wyszukiwarce programu, w lewym, górny roku wpisać Jednostki miary i otworzyć wyszukany moduł. W module tym można przede wszystkim określić Precyzję jednostek miar, czyli liczbę cyfr zapisywanych po przecinku.

Następnym modułem, o którym warto wspomnieć w temacie pierwszych kroków jest Minimalna marża. Marża to różnica między ceną sprzedaży asortymentu a ceną jego zakupu, określająca nadwyżkę (zysk) uzyskiwaną ze sprzedaży asortymentu ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania. Minimalna marża ustawiona w towarze jest wykorzystywana w cennikach, w parametrze Uwzględnij minimalną marżę podczas wyliczania ceny sprzedaży. Aby ustalić Minimalną marżę w programie Subiekt nexo, należy w wyszukiwarce programu, w lewym, górny roku wpisać Minimalne marże, otworzyć wyszukany moduł i kliknąć w górne menu Popraw, lub Dodaj.

Kolejną możliwością, jaką daje program Subiekt nexo jest grupowanie i cechowanie asortymentów oraz klientów. Grupowanie i nadawanie cech klientom i asortymentom służy przede wszystkim do filtrowania w różnego rodzaju raportach, inwentaryzacji, cennikach, czy listach z asortymentem. Aby dodać je do programu, należy w wyszukiwarce programu, w lewym, górny roku wpisać Grupy (dla grup klientów i asortymentów) lub Cechy (dla cech klientów i asortymentu) i otworzyć wyszukany moduł, po czym kliknąć w górne menu Dodaj.

Ostatnim modułem, który zostanie przedstawiony w tym artykule e-pomocy technicznej jest Typy dokumentów. Parametry te pozwalają szczegółowo zdefiniować:

 • Wszystkie typy dokumentów handlowych i magazynowych w programie Subiekt nexo.
 • Dokumenty noty korygującej i faktury wewnętrznej dla Rewizora nexo
 • Dokument oferty dla Gestora nexo.

Na przykładzie konfiguracji typu dokumentu Faktura VAT sprzedaży, edycja możliwa jest po wpisaniu w wyszukiwarce programu, w lewym, górny roku Typy dokumentów i otwarciu wyszukanego modułu, zaznaczeniu Faktury VAT sprzedaży i kliknięciu w górne menu Popraw.

Na zakładce Podstawowe można m.in. określić Status dokumentu, dzięki któremu można przykładowo domyślnie wycofywać skutek magazynowy (nie będą tworzyły się WZ) na fakturach sprzedaży, wpisać miejsce wystawienia dokumentu, określić domyślną transakcję handlową, czy też określić podstawowe informacje tworzonych korekt faktur sprzedaży na podstawie faktur sprzedaży.

Ponadto warto zwrócić uwagę na sekcję Walutowość, w której można określić Domyślną walutę oraz Kursy. Więcej o kursach walut można przeczytać w innym temacie e-pomocy technicznej TUTAJ.


Na zakładce Ceny i przeliczenie dokumentu warto zwrócić uwagę na Przeliczanie pozycji, które określa, czy cen netto ma się przeliczać od ceny brutto, czy odwrotnie, Ceny na dokumencie, gdzie można wybrać cennik, z którego wszystkie nowo stworzone faktury sprzedaży będą korzystały i sekcję Płatności, pozwalającą na konfigurację widoczności poszczególnych form płatności i rodzajów rozrachunków.


PRZYPOMNIENIE!! Dokładniejsze opisy danych modułów znajdują się pod klawiszem F1, który wyświetla pomoc kontekstową. Przykładowo, gdy osoba pracująca na programie Subiekt nexo jest w module Sprzedaż i naciśnie na klawiaturze przycisk F1, wyświetli jej się pomoc związana właśnie z tym modułem.

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Subiektem nexo.drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię