Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Uruchomienie Subiekta nexo na bazie Sello NX

Program: InsERT nexo, Sello NX, Subiekt nexo

Kategoria: Uruchamianie

​Uruchomić Subiekta nexo na działającej już bazie Sello NX można na dwa sposoby:​ 

  • bezpośrednio z programu, ​​​​

  • z listy podmiotów w programie, który ma zostać uruchomiony na tym samym podmiocie.

I sposób (z poziomu programu):

1. Przejść do menu kontekstowego , na zakładkę Operacje i wybrać Uruchom inny program nexo.


2. Wybrać z listy rozwijanej nazwę programu: Subiekt.


II sposób (na liście podmiotów):

1. Uruchomić program, który będzie testowany, n​astępnie rozwinąć listę podmiotów i odznaczyć znacznik przy opcji Tylko Subiekt. Pozwoli to wyświetlić podmiot Sello NX, na którym użytkownik już pracuje i można będzie uruchomić Subiekta nexo.


2. Zatwierdzić wybór podmiotu przyciskiem Uruchom.


Po załadowaniu składników, wymaganych do uruchomienia programu, należy zapoznać się z treścią ostrzeżenia o blokadzie danych po upływie okresu próbnego, a następnie przejść przez kreator wdrożeniowy uruchomionego programu.

Po uruchomieniu programu można zarejestrować licencję lub wybrać 45-dniową wersję próbną. Należy pamiętać, że działając na programie linii InsERT nexo w wersji PRO, podmiot uruchomiony na tej samej bazie, również będzie w wersji PRO i nie ma możliwości korzystania z programu bez rozszerzenia.

Programy na wspólnej bazie danych mogą działać w multiprogramie. 

Więcej o działaniu multiprogramu w zagadnieniu e-Pomocy technicznej​.​​​​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki