InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur

22.04.2024
Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian prawnych w Krajowym Systemie e-Faktur. Zaproponowane modernizacje w dużej części stanowią efekt spotkań konsultacyjnych z podatnikami, które zakończyły się na początku marca.

 

 Jakie informacje zawiera projekt? 

 

  • Zapowiedziano, że KSeF ma być wprowadzony jednocześnie dla podatników VAT czynnych i zwolnionych.
  • Po zakończeniu okresu przejściowego, osoby dokonujące płatności za pomocą e-faktury będą zobowiązane do podania numeru KSeF dokumentu. W tym samym czasie zostaną zniesione faktury fiskalne oraz możliwość uznawania paragonów do kwoty 450 zł jako faktury.
  • Wprowadzenie możliwości wystawienia faktur w trybie offline w trakcie okresu przejściowego, które opatrzone będą kodem QR, umożliwiającym nabywcy kontrolę, czy dokument został wprowadzony do systemu. Wystawca będzie zobowiązany do przesłania faktury do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego.
  • Propozycja udogodnienia z zakresu faktur B2C pozwoli na wystawienie e-faktury dla konsumentów, którzy uzyskają tzw. dostęp anonimowy do otrzymanych faktur KSeF. Jak w przypadku faktur offline, będą one oznaczone kodem QR.
  • Dla przedsiębiorców „wykluczonych cyfrowo” w okresie przejściowym zostanie udostępniona opcja wystawienia faktur całkowicie poza systemem. Będzie to możliwe, jeśli faktura nie przekroczy 450 zł brutto, a miesięczna kwota ze sprzedaży fakturowej nie przekracza 10 000 zł brutto.
  • W celu dostosowania systemu do specyfiki niektórych branż, zaproponowano możliwość przesyłania załączników do e-faktur, które będą zawierały dodatkowe informacje, takie jak miara, ilość oraz cena towarów i usług.
  • Kary finansowe za nieprzesłanie faktury w systemie, wystawienie w trybie offline niezgodne z zapowiedzianym schematem lub niedotrzymanie terminu przesłania faktury wystawionej w trybie offline będą egzekwowanie po terminie wdrożeniowym KSeF-u.

 

Termin wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur nadal nie został potwierdzony, jednak z deklaracji Ministerstwa Finansów wynika, że informacja zostanie ogłoszona po zakończeniu audytu technologicznego, na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.