InsERT S.A.

Centralizacja jednostek budżetowych

 

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Co to oznacza w praktyce dla gmin, jednostek im podległych i firm, które wystawiają faktury?

Każda faktura powinna zawierać podwójne dane: gminy i jednostki jej podległej, której dotyczą zakupy. Gmina powinna być wskazana jako nabywca, a jednostka budżetowa jako odbiorca. Faktura powinna być wystawiona w ten sposób nawet wtedy, gdy dotyczy zakupów dokonywanych przez jednostkę podległą i jest przez nią księgowana.

Programy Insertu są przystosowywane do nowych wymogów. Z naszymi programami można rozliczać VAT zgodnie z przepisami.

Wybierz jedną z opcji i dowiedz się więcej: