InsERT S.A.

Subiekt 123 gotowy na centralizację rozliczeń VAT

Reprezentujesz JST, której dotyczy centralizacja?

Oto ułatwienia, które wprowadziliśmy:

  • w konfiguracji firmy możesz uzupełnić dane swojej jednostki nadrzędnej;
  • sekcję Sprzedawca na wydruku podzieliśmy na Sprzedawcę i Wystawcę;
  • udostępniliśmy instrukcję na temat wystawiania faktur przez JST – szczegóły sprawdź tutaj.