InsERT S.A.

Programy InsERT nexo gotowe na centralizację rozliczeń VAT

Wystawiasz faktury na rzecz JST?

Oto ułatwienia, które wprowadziliśmy:

  • masz możliwość wskazania na fakturze różnego nabywcy i odbiorcy (zarówno na dokumentach FS, jak i WZ);
  • w kartotece klientów możesz im przypisać jednostki nadrzędne;
  • podczas wystawiania dokumentów WZ na odbiorcę, dane nabywcy są uzupełniane automatycznie;
  • wprowadziliśmy możliwość wydruków testowych z sekcjami Nabywca/Odbiorca;
  • w pomocy dodaliśmy też instrukcję, jak wystawić i wydrukować fakturę z różnym nabywcą i odbiorcą;
  • w sekcji Odbiorca można ustawić wydruk NIP-u jednostki podrzędnej (domyślnie ta opcja będzie wyłączona);
  • dodaliśmy nowe kolumny wskazujące odbiorcę – zarówno na listach dokumentów, jak i na listach rozrachunków;
  • umożliwiliśmy też wyszukiwanie rozrachunków związanych z odbiorcą.