InsERT S.A.

Programy InsERT nexo gotowe na centralizację rozliczeń VAT

Reprezentujesz JST, której dotyczy centralizacja?

Oto ułatwienia, które wprowadziliśmy:

  • sekcję Sprzedawca podzieliśmy na Sprzedawcę i Wystawcę;
  • w sekcji Moja firma możesz wstawić dane swojej jednostki nadrzędnej;
  • możesz także zaimportować dane JPK_VAT sprzedaży;
  • z Subiekta nexo możesz wyeksportować dane JPK_VAT, a także zaimportować dane JPK_VAT zakupu; 
  • księgowość może wystawiać cząstkowe deklaracje VAT-7, bez zaokrągleń;
  • możesz scalić pliki JPK w księgowości;
  • wprowadziliśmy również wydruki księgowych rejestrów VAT z nagłówkami jednostki nadrzędnej i podrzędnej.