InsERT S.A.

Dostęp w modelu ASP

Z przyjemnością informujemy, że dostęp do naszych aplikacji możliwy jest również w modelu ASP, czyli poprzez sieć Internet w rozliczeniu miesięcznym za korzystanie.

Rozwiązanie takie pozwala uzyskać łatwy i stały dostęp do wszystkich danych (dostęp do sytemu z każdego miejsca poprzez sieć Internet), obniżyć koszty (mniejsze wymaganie sprzętowe odnośnie stanowisk komputerowych) oraz zaoszczędzić czas (eliminacja czasu poświęconego na przesłanie do centrali danych z filii).

Dowiedz się więcej