InsERT S.A.

Bezpiecznie wystawiaj faktury dla JST z Subiektem 123

Wystawiasz faktury na rzecz JST?

Oto ułatwienia, które wprowadziliśmy:

  • masz możliwość wskazania na fakturze różnego nabywcy i odbiorcy;
  • w kartotece klientów możesz im przypisać jednostkę nadrzędną (innego nabywcę);
  • sekcję Nabywca na wydruku podzieliliśmy na Nabywcę i Odbiorcę;
  • udostępniliśmy instrukcję na temat wystawiania faktur na rzecz JST – szczegóły sprawdź tutaj.