InsERT S.A.
netto1499 zł

Gratyfikant GT

Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Przeniesienie danych

Migracja danych do Gratyfikanta GT może odbywać się na dwa sposoby:

Kreator wdrożeniowy

 • standardowy mechanizm, wywoływany przy pierwszym uruchomieniu;
 • podstawowe dane to rok wdrożenia Gratyfikanta GT oraz miesiąc pierwszej wypłaty;
 • użytkownicy mikroGratyfikanta GT za pomocą kreatora mają możliwość: importu danych, stworzenia podmiotu archiwalnego, natomiast po tych operacjach nie będzie możliwe uruchomienie mikroGratyfikanta;
 • nowi użytkownicy korzystając z kreatora będą mogli wczytać pracowników z Płatnika.

Przeniesienie danych

 • wykorzystanie istniejącego mechanizmu, który stosowany jest w innych programach linii InsERT GT;
 • przeniesienie danych możliwe jest z Gratyfikanta 3 (także w kombinacjach z Subiektem GT, Rachmistrzem GT, Rewizorem GT);
 • dane można przenosić do nowego podmiotu;
 • dane mogą być przeniesione do istniejącego podmiotu (także założonego na Subiekcie GT, Rachmistrzu GT lub Rewizorze GT);
 • jeżeli na podmiocie docelowym pracował mikroGratyfikant GT, pracownicy zostaną zsynchronizowani, pominięte zostaną dane płacowe.

Przenoszone są bieżące dane (bez archiwaliów) dotyczące:

 • pracowników i umów;
 • ewidencji czasu pracy;
 • wspólników;
 • instytucji;
 • deklaracji skarbowych;
 • akordów;
 • prowizji;
 • ZFŚS;
 • składników;
 • parametrów;
 • słowników.

Płace "na koniec miesiąca" są przenoszone do danych wdrożeniowych.

e-Archiwizacja 14 dni za darmo