InsERT S.A.

Niniejszy dokument przedstawia założenia dotyczące obsługi kont kartotekowych, rozrachunkowych i związanych z nimi rozrachunków w Rewizorze GT. Opisuje również, w jaki sposób dane te są przenoszone z programów źródłowych - Rewizora 3 EURO i Rewizora dla Windows.


e-Archiwizacja 14 dni za darmo
PekaoREADY: sprawdzony z PekaoBIZNES24 - eksport i import płatności