InsERT S.A.

Subiekt GT
dodatki, rozszerzenia

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

inDodatki: Produkcja Start


inDodatki: Produkcja Start do programu: Subiekt GT

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Program inDodatki: Produkcja Start stworzony został dla klientów poszukujących taniego i niezbyt skomplikowanego narzędzia, które będzie stanowiło wsparcie w procesie produkcji w połączeniu z Subiektem GT. Pozwala na proste zarządzanie zleceniami kompletacji i dekompletacji.

Program składa się z następujących modułów:

  • Produkty – możliwość definiowania produktów finalnych procesu produkcyjnego.
  • Technologia – możliwość tworzenia niezależnych od Subiekta GT technologii wytwarzania produktu, na które składają się surowce niezbędne do jego produkcji. Ilość surowca można zdefiniować z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Dla jednego produktu istnieje możliwość określenia wielu technologii, a także przypisania konkretnemu klientowi. Możliwość dodawania załączników w dowolnym formacie do określonej technologii. Program pozwala na definiowanie technologii produkcyjnych z określeniem dodatkowych kosztów produkcji (w programie istnieje możliwość tworzenia własnych stawek stałych, które doliczane są jeden raz podczas całego procesu produkcyjnego oraz stawek za jednostkę technologiczną, których sumaryczna wartość zależy od liczby wyprodukowanych sztuk).
  • Zamówienia – tutaj znajdują się wszystkie informacje dotyczące zamówień od klientów na produkty. Każde zamówienie daje możliwość wstępnego określenia terminu realizacji. Moduł ten pozwala na wystawienie zlecenia produkcyjnego na podstawie dokumentu ZK – dzięki temu proces generowania sprowadza się zaledwie do kilku kliknięć myszką.
  • Zlecenia – możliwość dodania i podglądu zleceń produkcyjnych. Każdemu zleceniu przypisuje się określoną technologię, w której zlecenie ma być wykonane. Istnieje możliwość podglądu etapu realizacji zlecenia. Moduł umożliwia sprawdzenie zapotrzebowania na surowce niezbędne do wykonania zlecenia, wraz z zestawieniem aktualnych stanów na magazynie. Możliwość automatycznego generowania dokumentów PW i RW związanych ze zleceniem.

Cena: 1199 zł netto (pierwsze stanowisko), 649 zł netto (każde kolejne stanowisko)

Wymagania: Subiekt GT - od wersji 1.60, Sfera dla Subiekta GT, MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.6, MS Windows 8.1 i nowsze

Autor: "inSolutions sp.z.o.o. sp.k.", tel. 32-370-00-23, 668-68-21-31

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW