InsERT S.A.

Rachmistrz nexo PRO

Rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

FAQ

1. W jaki sposób mogę zarejestrować programy?
Rejestracji można dokonać z poziomu programu, poprzez wysłanie karty rejestracyjnej tradycyjną pocztą, a w kolejnej wersji także przez serwis Konto InsERT.

2.  Czym jest serwis Konto InsERT?
Konto InsERT to strona internetowa dla posiadaczy programów z linii InsERT nexo i nexo PRO. Za  pośrednictwem serwisu można uzyskać informacje na temat posiadanych licencji i usług oraz narzędzia do zarządzania nimi. Dostęp do serwisu uzyskują użytkownicy, którzy dokonali rejestracji programu oraz założyli konto z jego poziomu. Alternatywnym sposobem na utworzenie konta jest autentykacja użytkownika bezpośrednio w serwisie Konto InsERT poprzez podanie licencji programu oraz numeru NIP lub VATIN.

Do podstawowych funkcji serwisu Konto InsERT należą:

 • możliwość pobierania pliku licencji – niezbędnego do zarejestrowania programu;
 • informowanie użytkownika o posiadanych licencjach;
 • możliwość modyfikowania danych klienta (nazwa firmy, dane teleadresowe);
 • obsługa licencji dla biur rachunkowych;
 • informacja o statusie usług posprzedażnych.


3. Jak długo po zakupie i rejestracji programu dostępne są aktualizacje?

Podobnie jak w przypadku InsERT GT, po zarejestrowaniu programu użytkownik objęty będzie 90-dniową darmową opieką posprzedażną (e-Abonament i teleKonsultant). Po tym okresie można wykupić 12-miesięczny e-Abonament oraz usługę  teleKonsultanta.

Ceny abonamentów do poszczególnych programów zależą od:

 • wersji – nexo i nexo PRO;
 • rodzaju licencji, jaką posiada klient: zwykła lub dla biur rachunkowych;
 • liczby stanowisk lub liczby obsługiwanych podmiotów (w przypadku biur rachunkowych);
 • terminu wykupienia – promocyjna cena do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.


4. Co dzieje się z licencją,  jeśli zmieni się adres firmy?

Licencja nie ulegnie zmianie. Licencjobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia InsERT o  zmianie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. Czy program może być używany tylko w miejscu rejestracji?
Nie. Program może być używany do przetwarzania danych przedsiębiorstwa licencjobiorcy, który dokonał rejestracji licencji, również w innych miejscach prowadzenia działalności pod warunkiem posiadania odpowiedniej, zarejestrowanej liczby stanowisk.

6. Czy jest możliwość wymiany licencji InsERT GT na InsERT nexo oraz na InsERT nexo PRO?
Tak, istnieje taka możliwość. Należy skorzystać z opcji upgrade. Poniżej znajdują się warunki takiej operacji.

 • Wymagany jest zwrot certyfikatu InsERT GT.
 • Po przejściu z InsERT GT na InsERT nexo użytkownik zostaje objęty 3-miesięczną bezpłatną opieką posprzedażną.
 • Jeśli użytkownik posiada abonament pełny do InsERT GT, zostanie on przeniesiony do InsERT nexo.
 • Firma, która dokona upgrade'u do nexo, będzie miała możliwość pracy na obu programach równolegle przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo. Po tym okresie będzie możliwa praca wyłącznie na jednej linii produktowej w jednym czasie.


7. Co oznacza zawieszenie korzystania z określonej liczby stanowisk w programie Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo?

Oznacza to uniemożliwienie korzystania przez licencjobiorcę z wykupionego przez niego prawa do korzystania z programu na określonej liczbie stanowisk. Innymi słowy, na zawieszonych stanowiskach nie można pracować, nie płaci się również za nie e-Abonamentu.

8. Jak można zawiesić korzystanie ze stanowisk i na jaki okres w programach Subiekt nexo, Rachmistrz nexo i Rewizor nexo?
InsERT, na wniosek użytkownika licencji, może zawiesić możliwość korzystania z określonej liczby stanowisk komputerowych. Informację taką należy przekazać do InsERT telefonicznie lub poprzez e-mail najpóźniej na 7 dni przed datą wygaśnięcia e-Abonamentu.

9. Jak można odwiesić stanowiska w programach Subiekt nexo, Rachmistrz nexo i Rewizor nexo?
Odwieszenie, czyli przywrócenie możliwości korzystania z zawieszonych stanowisk wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty zgodniej z cennikiem. Aby wykonać tę procedurę, należy skontaktować się z firmą InsERT.

10. Czy jest możliwość korzystania równolegle z programów linii InsERT GT po zakupie InsERT nexo?
Tak, jeśli nie był to upgrade w cenach specjalnych, to naturalnie można użytkować obie linie programów  równocześnie.

11. Czy mam możliwość korzystania równolegle z programów linii InsERT GT po wymianie na InsERT nexo? 
Firma, która dokonała upgrade'u do nexo, ma możliwość pracy na obu programach równolegle przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo. Po tym okresie będzie możliwa praca wyłącznie na jednej linii produktowej w jednym czasie.

12. Mam oddział firmy, który generuje dokumenty z innym adresem. Czy potrzebuję nowej licencji programów linii InsERT nexo?
Nie. Trzeba tylko posiadać odpowiednią, zarejestrowaną liczbę stanowisk. 

13. Chcę od czasu do czasu pracować w domu. Czy w związku z tym muszę zakupić dodatkowe stanowisko?
Zgodnie z warunkami licencji, program może być używany do przetwarzania danych przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu na tylu równolegle aktywnych stanowiskach, na ile licencjobiorca posiada uprawnienia licencyjne. Jeśli zatem praca w domu mieści się w limicie równolegle pracujących stanowisk, na które firma posiada licencję, to zakup dodatkowego stanowiska nie jest konieczny. W przeciwnym razie niezbędny będzie zakup rozszerzenia stanowiskowego.

14. Pracowałem na wielu stanowiskach Rachmistrza GT i Rewizora GT. Czy do Rachmistrza nexo i Rewizora nexo będę miał tyle samo stanowisk po zakupie licencji?
Nie. Rachmistrz nexo i Rewizor nexo  są dostępne w wersji na 1 lub 3 stanowiska. W przypadku gdy liczba stanowisk, jaka Państwa interesuje, jest inna, należy wykupić stosowne rozszerzenie stanowiskowe, także w formie upgrade’u. Czyli w przypadku użytkowania 5 stanowisk Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo konieczny jest zakup licencji na 3 stanowiska oraz 2 rozszerzeń jednostanowiskowych (upgrade’ów na 2 stanowiska).

15. Czy posiadając licencję  Rachmistrza nexo, mogę obsługiwać dwie firmy - moją oraz osoby bliskiej?
Licencja programu Rachmistrz nexo umożliwia obsługę tylko jednego podmiotu. W opisanym przypadku należy zakupić odrębne licencje na potrzeby każdego podmiotu.
Obsługę wielu podmiotów umożliwiają wyłącznie licencje w wersji PRO przeznaczone dla biur rachunkowych i firm świadczących usługi doradztwa  podatkowego lub biegłego rewidenta.

16. Posiadałem licencję Rachmistrza GT. Teraz kupiłem Rachmistrza nexo i nie mogę uruchomić drugiego stanowiska. Jak to zrobić?
Licencja Rachmistrza nexo w odróżnieniu od Rachmistrza GT jest licencją stanowiskową. Oznacza to, że można pracować wyłącznie na tylu stanowiskach, do ilu została zakupiona licencja. W przypadku potrzeby zwiększenia liczby stanowisk, konieczny jest zakup rozszerzenia na kolejne stanowiska.

17. Posiadam Rachmistrza GT wraz z bezpłatnym mikroGratyfikantem do uproszczonej obsługi kadr i płac. Czy dokonując upgrade’u Rewizora GT do Rewizora nexo, będę miał również mikroGratyfikanta nexo?
W linii InsERT nexo nie ma programu mikroGratyfikant. Podstawowa obsługa umów i płac jest bezpłatnym elementem Rachmistrza nexo i Rewizora nexo, podobnie jak to było w linii InsERT GT, z tą różnicą, że nie jest to odrębna aplikacja, ale funkcjonalność dostępna z interfejsu programu (zarówno w InsERT nexo, jak i w InsERT nexo PRO).

18. Jak zakupić rozszerzenia na kolejne stanowiska/podmioty do Rachmistrza nexo?
Rozszerzenia na kolejne stanowiska lub podmioty można zakupić u dowolnego Partnera InsERT. Należy podać Partnerowi numer licencji oraz dane podmiotu. Rozszerzenia można także nabyć bezpośrednio w InsERT.

 

Biura rachunkowe

1. Czy istnieją osobne wersje programów Rachmistrz nexo i Rewizor nexo dla biur rachunkowych?
Nie, jednak dla biur rachunkowych przeznaczona jest wyłącznie wersja PRO Rachmistrza i Rewizora. Wystarczy wykupić licencję na 1 stanowisko i zarejestrować program na biuro rachunkowe, aby możliwa była praca na nieograniczonej liczbie stanowisk.

2. Jakie dokumenty będą potrzebne do zarejestrowania programów nexo dla biur rachunkowych, doradców podatkowych lub biegłego rewidenta?
Status biura rachunkowego, a tym samym możliwość pracy na więcej niż jednym podmiocie, jest przyznawany firmom, które przedstawią kopię dokumentów stwierdzających uprawnienie do świadczenia usług rachunkowo-księgowych (wpis do ewidencji, REGON lub KRS, zawierający zapis o prowadzeniu działalności rachunkowo-księgowej - PKD 69.20.Z).

3. Czy Subiekt nexo i Subiekt nexo PRO ma możliwość obsługi wielu podmiotów po rejestracji na biuro rachunkowe?
Nie ma możliwości zakupienia oraz zarejestrowania programów Subiekt nexo i Subiekta nexo PRO w wersji dla biur rachunkowych z opcją obsługi wielu podmiotów. Licencja Subiekta pozwala na obsługę jednego podmiotu, czyli w przypadku biura rachunkowego, doradcy podatkowego i biegłego rewidenta możliwe jest używanie programu wyłącznie na własne potrzeby.

4.
Czy Rachmistrz nexo i Rewizor nexo może obsługiwać wiele podmiotów?
Do obsługi wielu podmiotów przez biura rachunkowe przeznaczona jest wyłącznie wersja PRO Rachmistrza i Rewizora.

5. Ile podmiotów obsługuje Rachmistrz nexo PRO?
Licencja podstawowa Rachmistrza nexo PRO pozwala na obsługę 20 podmiotów. Istnieje możliwość zakupu specjalnych rozszerzeń na kolejne podmioty.

6. Ile podmiotów obsługuje Rewizor nexo PRO?
Licencja podstawowa Rewizora nexo PRO pozwala na obsługę 10 podmiotów. Istnieje możliwość zakupu specjalnych rozszerzeń na kolejne podmioty.

7.
W jaki sposób można powiększyć liczbę podmiotów w programie Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO?
Rozszerzenia można kupić u dowolnego Partnera InsERT. Należy podać Partnerowi numer licencji oraz dane podmiotu. Rozszerzenia można także nabyć bezpośrednio w InsERT.

8. Jeśli biuro rachunkowe, doradca podatkowy lub biegły rewident chce rozliczać swoją firmę w programie Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO, program będzie zabierał jeden podmiot z puli posiadanych podmiotów?
Nie. Licencja podstawowa Rachmistrza nexo PRO umożliwia obsługę 20 podmiotów i dodatkowo jednego na użytek własny biura. Podobnie w przypadku Rewizora nexo PRO: 10 podmiotów plus 1 na użytek biura.

9. Czy biuro rachunkowe, doradca podatkowy, biegły rewident może korzystać ze swojej licencji w siedzibie  klienta?
Tak, licencja dla biura rachunkowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta może być wykorzystywana w siedzibie klienta.

10. Czy zawieszenie podmiotu zwalnia miejsce w puli podmiotów dostępnych w ramach licencji Rachmistrza nexo PRO i Rewizora nexo PRO?
Zawieszenie (a raczej wyrejestrowanie) podmiotu zwalnia miejsce na zarejestrowanie innego podmiotu. Aby dokonać zawieszenia, należy skontaktować się z Insertem. Zawieszone podmioty można przywracać. Można tego dokonać maksymalnie 3-krotnie w ciągu roku kalendarzowego. Procedura zawieszenia/odwieszenia nie wpływa na cenę abonamentu.
Baza danych klienta, który zostanie oznaczony jako nieobsługiwany (zostanie wyrejestrowany z puli podmiotów, jakie posiada biuro), będzie możliwa do uruchomienia w trybie „Tylko do odczytu ”. Na takim podmiocie możliwy będzie wydruk, ale nie będzie możliwości dodania żadnego obiektu (np. dokumentu) ani wystawienia deklaracji.

11.  W jaki sposób wyrejestrować podmiot klienta?
Aby wyrejestrować podmiot, należy skontaktować się bezpośrednio z Insertem.

12. Czy muszę wykupić rozszerzenie na kolejne podmioty, jeśli w miejsce zawieszonego podmiotu jest już wprowadzony nowy klient, a postanowię odwiesić podmiot starego klienta? Mam wykorzystaną pełną pulę podmiotów z licencji podstawowej programu Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO.
Tak, w takiej sytuacji koniecznie będzie wykupienie rozszerzenia na kolejne podmioty.

13. Co muszę zrobić, żeby odwiesić podmiot klienta?
Aby odwiesić podmiot, należy skontaktować się bezpośrednio z Insertem.

14. Czy jest możliwość wynajmowania licencji programów swoim klientom?
Nie, nie ma takiej możliwości.

15. Posiadam Rachmistrza GT dla biur rachunkowych z możliwością obsługi 30 podmiotów. Chcę zmienić program na Rachmistrz nexo PRO również do obsługi 30 podmiotów.
W przypadku upgrade’u z Rachmistrza GT do Rachmistrza nexo PRO istnieje możliwość wykupienia licencji na 20 podmiotów lub na 100 podmiotów. W tej sytuacji należy skorzystać z tej drugiej opcji.

16.  Posiadam Rachmistrza GT w wersji dla biur rachunkowych na nieograniczoną liczbę podmiotów. Chcę zmienić program na Rachmistrz nexo PRO również na nieograniczoną liczbę podmiotów. Jaką licencję powinienem zakupić ?
Ponieważ do Rachmistrza nexo PRO nie ma licencji na nieograniczoną liczbę podmiotów, należy określić liczbę obsługiwanych podmiotów. Jeżeli jest ona większa niż 100, cena takiego rozszerzenia jest ustalana indywidualnie. Jeżeli jest mniejsza niż 100, koszt jest przedstawiony w cenniku upgrade’ów.

17. Korzystam z Rewizora GT w wersji dla biur rachunkowych na 15 podmiotów. Chcę zmienić program na Rewizor nexo PRO również do obsługi 15 podmiotów.
W przypadku upgrade’u z Rewizora GT do Rewizora nexo PRO istnieje możliwość wykupienia licencji na 10 podmiotów lub na 50 podmiotów. W tej sytuacji należy skorzystać z tej drugiej opcji. 

18. Posiadam programy Rachmistrz nexo i Rewizor nexo, moi klienci korzystają z Subiekta GT. Czy możliwa jest wymiana danych między tymi programami?

Tak, jest możliwa taka wymiana danych. Od wersji 8.0.0 jest możliwość zdefiniowania typu komunikacji off-line pozwalającej na wymianę danych w formacie plików EDI++ (*.epp). Pakiet InsERT nexo obsługuje tylko najnowszy format ww. pliku (wersja 1.05.4).