InsERT S.A.

Uwaga! Program mikroSubiekt nie jest
już aktualizowany do zmian prawnych.
Przejdź za darmo na Subiekta 123.

mikroSubiekt dla Windows

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Subiekt:

symbol nazwa wersja środowisko podstawowa cena netto rodzaj licencji podstawowej
mikroS mikroSubiekt

4.00 SP2

Windows 150 zł jednostanowiskowa
SGT Subiekt GT 1.45 Windows 799 zł trzystanowiskowa

 W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
  • "+" - funkcja jest realizowana przez program;
  • "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • "+!" - funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej niż w innych programach;
  • "*" - funkcja jest realizowana w dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT;
  • "#" - funkcja jest realizowana w dodatku zielony PLUS dla InsERT GT.

Funkcje ogólne

Funkcja

mikroS

SGT

Kontrola poprawności numeru NIP

+

+

Kontrola poprawności numeru rachunku bankowego

-

+

Licencje na stanowiska

+

+

Moduł drukowania naklejek

-

+!

Moduł drukowania estetycznych cenników

+/-

+!

Możliwość tworzenia zestawień własnych SQL

-

+

Możliwość tworzenia zestawień własnych XML

-

+

Możliwość tworzenia zestawień własnych APP/COM

-

+

Możliwość zewnętrznej edycji wzorów wydruku

-

+

Obsługa Asystenta Subiekta

-

-

Praca w sieci

-

+

Praca zdalna przez internet

-

+

Praca w systemie DOS

-

-

Praca w wielu oddziałach dzięki komunikacji

-

+!

Profile użytkowników

-

-

Rejestracja przez internet +

+

Wiele magazynów

-

+

Wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu

-

+

Wydruki graficzne

+

+

Wydruki tekstowe

-

+

Zamykanie okresów z ciągłością danych

-

+

Zgłaszanie sugestii przez internet

+

+

Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES4

-

-

Obsługa komunikacji za pomocą formatu ES5

-

-

Obsługa komunikacji za pomocą formatu EDI++

+

+

Obsługa komunikacji za pomocą formatu eBIS-XML (Basda)

-

+

Współpraca z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor)

+

+

Ścisła integracja z systemami księgowymi (Rachmistrz, Rewizor)

-

+

Intuicyjny kreator wdrożeniowy

-

+

Kontekstowy system pomoc

+

+!

Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF  inne)

+/-

+!

Konfigurowalna archiwizacja danych

+

+!

Rozbudowane analizy, zestawienia i raporty

-

+!

Dokumenty handlowe i magazynowe

Funkcja

mikroS

SGT

Mechanizm InsTYNKT konfigurowany dla dokumentów handlowych i obrotowych

-

+!

Dokumenty sprzedaży

+

+

Dokumenty zakupu

-

+

Dokumenty magazynowe

-

+

Drukowanie dokumentów w innej walucie

+

+

Drukowanie dokumentów w językach obcych

-

+

Drukowanie faktury pro forma z zamówienia

-

+

Dynamiczne ceny zakupu w kalkulacji cen towaru

-

+!

Dyspozycje towarów w sieci

-

*

Faktury zaliczkowe

-

+

Faktury VAT RR

-

+

Możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży i zyskowności

-

+

Obsługa płatności kartami kredytowymi

+/-

+

Obsługa płatności przez centrum ratalne

-

+

Obsługa zaliczek w dokumentach WZ, PZ i zamówieniach

-

+

Paragon imienny wstawiany na kontrahenta

-

+

Rabaty warunkowe i kumulowane

-

-

Obsługa mechanizmu promocji (systemy rabatów grupowych)

-

+

Rezerwacja towarów na zamówieniach

-

+

Rezerwacje poniżej stanów magazynowych

-

+

Rozdział dokumentów handlowych i magazynowych

-

+

Sprzedaż dzienna (detaliczna)

-

-

Sprzedaż z wielu magazynów na jednym dokumencie

-

-

Stany magazynowe na dzień

-

+

Stany magazynowe według FIFO lub LIFO

-

+

Wiele form płatności na dokumentach

-

+

Wyliczanie realnych kosztów sprzedaży

-

+

Wystawianie dokumentów w walucie

-

+

Zamówienia jako osobne trwałe dokumenty

-

+

Zamówienia od klientów i do dostawców

-

+

Zdejmowanie towarów ze wskazanej ręcznie dostawy

-

*

Wystawianie dokumentów magazynowych z zamówień

-

+

Wystawianie paragonu detalicznego na podstawie zamówienia

-

+!

Multipodgląd kilku dokumentów jednocześnie

-

+

Kalkulacja zbiorcza towarów na podstawie dokumentów przychodowych

-

+

Biblioteka dokumentów (możliwość przechowywania np. zeskanowanych dokumentów)

-

#

Definiowalne pola własne dla dokumentów

-

#

Zliczanie masy i objętości w czasie edycji dokumentu

-

#

Dokumenty kasowe i rozrachunki

Funkcja

mikroS

SGT

Dokumenty bankowe

-

+

Dokumenty kasowe

-

+

Drukowanie operacji bankowej jako „Wpłata bankowa”

-

+

Historia windykacja rozrachunku

-

+

Kompensata rozrachunków

-

+!

Spłaty rozrachunków

-

+

Należności

+/-

+

Nota odsetkowa do nierozliczonych rozrachunków

-

+

Nota odsetkowa do rozliczonych rozrachunków

-

+

Obsługa HomenBankingu (odbiór wyciągów)

-

-

Obsługa HomenBankingu (wysyłanie przelewów)

-

+

Obsługa przesunięć środków finansowych Kasa <--> Bank

-

-

Obsługa rachunków walutowych

-

+

Obsługa walut i kursów walut

-

+

Obsługa wielu kas gotówkowych

-

+

Obsługa wielu rachunków bankowych podmiotu

-

+

Operacje bankowe jak w Skarbniku (naturalne podejście)

-

+

Przelewy zwykłe, ZUS i podatkowe

-

+

Rozrachunki rozliczone

-

+

Rozrachunki walutowe

-

+

Flagowanie rozrachunków (pomocne, gdy z rozrachunkami pracuje kilka osób)

-

#

Uzgadnianie operacji bankowych z wyciągiem

-

+

Wezwania do zapłaty (w tym wezwania zbiorcze)

-

+

Zobowiązania

-

+

UE i nowe przepisy

Funkcja

mikroS

SGT

Obsługa unijnych numerów NIP

-

+

Obsługa dokumentów handlowych wewnątrzunijnych

-

+

Kartoteka lub słownik państw unijnych

-

+

Obsługa deklaracji INTRASTAT

-

+

Obsługa faktur zaliczkowych

-

+

Obsługa faktur uproszczonych

+

+

Obsługa metody kasowej

+

+

Urządzenia zewnętrzne

Funkcja

mikroS

SGT

Kontekstowy rejestr transmisji

-

+

Mechanizm synchronizacji baz towarowych programu i urządzenia zewnętrznego

-

+

Obsługa czytników kodów kreskowych przez port szeregowy

-

+

Obsługa drukarek fiskalnych

+

+

Obsługa inwentaryzatorów

-

-

Obsługa kas fiskalnych

-

+

Obsługa wag etykietujących

-

+

Obsługa sprzedaży mobilnej (SET-y)

-

-

Rejestr transmisji do/z urządzeń zewnętrznych

-

+

Zdalna obsługa urządzeń zewnętrznych

-

+