InsERT S.A.

Subiekt nexo

Nowoczesny, intuicyjny system obsługi sprzedaży i magazynów.

FAQ

1. W jaki sposób mogę zarejestrować programy?
Rejestracji można dokonać z poziomu programu, poprzez wysłanie karty rejestracyjnej tradycyjną pocztą oraz przez serwis Konto InsERT.

2.  Czym jest serwis Konto InsERT?
Konto InsERT to strona internetowa dla posiadaczy programów z linii InsERT nexo i nexo PRO. Za  pośrednictwem serwisu można uzyskać informacje na temat posiadanych licencji i usług oraz narzędzia do zarządzania nimi. Dostęp do serwisu uzyskują użytkownicy, którzy dokonali rejestracji programu oraz założyli konto z jego poziomu. Alternatywnym sposobem na utworzenie konta jest uwierzytelnienie użytkownika bezpośrednio w serwisie Konto InsERT poprzez podanie licencji programu oraz numeru NIP lub VATIN.

Do podstawowych funkcji serwisu Konto InsERT należą:

 • możliwość pobierania pliku licencji – niezbędnego do zarejestrowania programu;
 • informowanie użytkownika o posiadanych licencjach;
 • możliwość modyfikowania danych klienta (nazwa firmy, dane teleadresowe);
 • obsługa licencji dla biur rachunkowych;
 • informowanie o statusie usług posprzedażnych.


3. Jak długo po zakupie i rejestracji programu dostępne są aktualizacje?

Podobnie jak w przypadku InsERT GT, po zarejestrowaniu programu użytkownik objęty będzie 90-dniową darmową opieką posprzedażną (e-Abonament i teleKonsultant). Po tym okresie można wykupić 12-miesięczny e-Abonament oraz usługę  teleKonsultanta.

Ceny abonamentów do poszczególnych programów zależą od:

 • wersji – nexo i nexo PRO;
 • rodzaju licencji, jaką posiada klient: zwykła lub dla biur rachunkowych;
 • liczby stanowisk lub liczby obsługiwanych podmiotów (w przypadku biur rachunkowych);
 • terminu wykupienia – promocyjna cena do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.


4. Co dzieje się z licencją,  jeśli zmieni się adres firmy?

Licencja nie ulegnie zmianie. Licencjobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Insertu o  zmianie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. Czy program może być używany tylko w miejscu rejestracji?
Nie. Program może być używany do przetwarzania danych przedsiębiorstwa licencjobiorcy, który dokonał rejestracji licencji, również w innych miejscach prowadzenia działalności, pod warunkiem posiadania odpowiedniej, zarejestrowanej liczby stanowisk.

6. Czy jest możliwość wymiany licencji InsERT GT na InsERT nexo oraz na InsERT nexo PRO?
Tak, istnieje taka możliwość. Należy skorzystać z opcji upgrade. Poniżej znajdują się warunki takiej operacji.

 • Wymagany jest zwrot certyfikatu InsERT GT.
 • Po przejściu z InsERT GT na InsERT nexo użytkownik zostaje objęty 3-miesięczną bezpłatną opieką posprzedażną.
 • Jeśli użytkownik posiada abonament pełny do InsERT GT, zostanie on przeniesiony do InsERT nexo.
 • Firma, która dokona upgrade'u do nexo, będzie miała możliwość pracy na obu programach równolegle przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo. Po tym okresie będzie możliwa praca wyłącznie na jednej linii produktowej w jednym czasie.


7. Co oznacza zawieszenie korzystania z określonej liczby stanowisk w programie Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo?

Oznacza to uniemożliwienie korzystania przez licencjobiorcę z wykupionego przez niego prawa do korzystania z programu na określonej liczbie stanowisk. Innymi słowy, na zawieszonych stanowiskach nie można pracować, nie płaci się również za nie e-Abonamentu.

8. Jak można zawiesić korzystanie ze stanowisk i na jaki okres w programach Subiekt nexo, Rachmistrz nexo i Rewizor nexo?
InsERT, na wniosek użytkownika licencji, może zawiesić możliwość korzystania z określonej liczby stanowisk komputerowych. Informację taką należy przekazać do Insertu poprzez e-mail najpóźniej na 7 dni przed datą wygaśnięcia e-Abonamentu.

9. Jak można odwiesić stanowiska w programach Subiekt nexo, Rachmistrz nexo i Rewizor nexo?
Odwieszenie, czyli przywrócenie możliwości korzystania z zawieszonych stanowisk wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty zgodniej z cennikiem. Aby wykonać tę procedurę, należy skontaktować się z firmą InsERT.

10. Czy jest możliwość korzystania równolegle z programów linii InsERT GT po zakupie InsERT nexo?
Tak, jeśli nie był to upgrade w cenach specjalnych, można użytkować obie linie programów  równocześnie.

11. Czy mam możliwość korzystania równolegle z programów linii InsERT GT po wymianie na InsERT nexo? 
Firma, która dokonała upgrade'u do nexo, ma możliwość pracy na obu programach równolegle przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo. Po tym okresie będzie możliwa praca wyłącznie na jednej linii produktowej w jednym czasie.

12. Mam oddział firmy, który generuje dokumenty z innym adresem. Czy potrzebuję nowej licencji programów linii InsERT nexo?
Nie. Trzeba tylko posiadać odpowiednią, zarejestrowaną liczbę stanowisk. 

13. Chcę od czasu do czasu pracować w domu. Czy w związku z tym muszę zakupić dodatkowe stanowisko?
Zgodnie z warunkami licencji, program może być używany do przetwarzania danych przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu na tylu równolegle aktywnych stanowiskach, na ile licencjobiorca posiada uprawnienia licencyjne. Jeśli zatem praca w domu mieści się w limicie równolegle pracujących stanowisk, na które firma posiada licencję, to zakup dodatkowego stanowiska nie jest konieczny. W przeciwnym razie niezbędny będzie zakup rozszerzenia stanowiskowego.

14. Posiadam Subiekta GT i chciałbym przejść na Subiekta nexo. Jak to zrobić?
Użytkownicy programów linii InsERT GT mają możliwość skorzystania z opcji upgrade’u do produktów linii InsERT nexo w cenach specjalnych.

Poniżej możliwe przykłady takiego upgrade’u.

PRZYPADEK 1. Posiadam program Subiekt GT. Chcę przejść na Subiekta nexo na jedno stanowisko.
Należy zakupić upgrade z Subiekta GT do Subiekta nexo w wersji na 1 stanowisko. 

PRZYPADEK 2. Posiadam Subiekta GT. Chcę przejść na Subiekta nexo na trzy stanowiska.
Należy zakupić upgrade z Subiekta GT do Subiekta nexo - wersja na 3 stanowiska. 

PRZYPADEK 3.  Posiadam Subiekta GT na 9 stanowisk. Chcę przejść na Subiekta nexo, który pracowałby na 7 stanowiskach.
W takiej sytuacji należałoby zakupić upgrade do Subiekta nexo na 3 stanowiska oraz jedno rozszerzenie upgrade’owe na  3 stanowiska i jedno rozszerzenie upgrade’owe na jedno stanowisko. Łącznie umożliwia to pracę na 7 stanowiskach. 

PRZYPADEK 4. Posiadam Subiekta GT na 9 stanowisk. Chcę przejść na Subiekta nexo, który pracowałby na 11 stanowiskach.
W takiej sytuacji należałoby zakupić upgrade do Subiekta nexo na 3 stanowiska, zarejestrować program, a następnie wykupić 2 rozszerzenia upgrade’owe na 3 stanowiska i 2 rozszerzenia upgrade’owe na jedno stanowisko (łącznie umożliwia to pracę na 11 stanowiskach). Ponieważ liczba stanowisk Subiekta nexo jest większa niż w Subiekcie GT, to aby skorzystać z ceny upgrade’owej na pozostałe 2 stanowiska, należy zakupić rozszerzenie najpóźniej do 5 dni od rejestracji Subiekta nexo.

15. Czy jest możliwość przejścia z linii InsERT nexo na InsERT nexo PRO?
Tak, istnieje taka możliwość. Należy skorzystać z opcji wykupienia upgrade.

PRZYPADEK 1. Posiadam Subiekta nexo na jedno stanowisko. Chcę przejść na Subiekta nexo PRO na jedno stanowisko.
Należy zakupić upgrade z Subiekta nexo do Subiekta nexo PRO w wersji na 1 stanowisko komputerowe.

PRZYPADEK 2. Posiadam Subiekta nexo na 1 stanowisko. Chcę przejść na Subiekta nexo PRO na dwa stanowiska.
Najlepiej zakupić rozszerzenie na kolejne stanowisko (aby mieć 2 stanowiska Subiekta nexo), a następnie dokonać upgrade`u każdego ze stanowisk z nexo do nexo PRO.

PRZYPADEK 3. Posiadam Subiekta nexo na 3 stanowiska. Chcę przejść na Subiekta nexo PRO na trzy stanowiska.
Należy zakupić upgrade z nexo do nexo PRO w wersji na 3 stanowiska komputerowe.

PRZYPADEK 4.  Posiadam Subiekta nexo na 1 stanowisko. Chcę przejść na Subiekta nexo PRO, który działałby na 7 stanowiskach.
Należy zwiększyć liczbę stanowisk Subiekta nexo do 7 (czyli nabyć 2 rozszerzenia trzystanowiskowe), a następnie zakupić upgrade na 7 stanowisk (nabywając 2 rozszerzenia trzystanowiskowe + 1 jednostanowiskowe) z Subiekta nexo do Subiekta nexo PRO.

16. Firma dzierżawi hosting Windows. Czy umieszczając tam bazę Subiekta nexo i łącząc się z nią z siedziby firmy, musi kupić kolejne stanowisko nexo?
Nie. Istotna jest tylko liczba aktywnych stanowisk - jeśli mieści się w wykupionym limicie, to nie ma potrzeby kupowania kolejnych stanowisk.

17. Jak zakupić rozszerzenia stanowiskowe do Subiekta nexo?
Rozszerzenia stanowiskowe można zakupić u dowolnego Partnera InsERT. Należy podać Partnerowi numer licencji oraz dane podmiotu. Rozszerzenia można także nabyć bezpośrednio w Insercie.