InsERT S.A.

Analityk

System wspomagania decyzji, analizujący dane z systemów InsERT.

Aktualna wersja: 1.05a

Wersja 1.05a - 19/03/2010

  • Umożliwiono współpracę Analityka z Microsoft SQL Server 2008.

Wersja 1.05 - 27/06/2007

  • Umożliwiono współpracę Analityka z programami Subiekt GT oraz Rewizor GT w wersji 1.10 i wyższych.
  • Umożliwiono współpracę z systemem operacyjnym Windows Vista.
  • Umożliwiono współpracę z programem Microsoft Excel w wersji 2007.
  • Umożliwiono współpracę Analityka z Microsoft SQL Server 2005 (także z wersją Express Edition).