InsERT S.A.

Aktualności prawne

Mar
18
2019

Powstanie jedna baza podatników VAT

Powstanie jedna baza podatników VAT

Ministerstwo Finansów planuje stworzenie wykazu podatników VAT. Ma on pomagać przedsiębiorcom w weryfikacji kontrahentów i zapobiegać wyłudzeniom VAT. Projekt przewiduje też, że przelewy przekraczające 15 tys. zł będą musiały trafiać na rachunki wskazane w wykazie.

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje powstanie bazy, która będzie zawierała informacje o statusie podatników VAT czynnych, zwolnionych z VAT, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował, którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz których rejestracja została przywrócona. Baza ma być aktualizowana raz na dobę i być dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Będzie ją prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Znajdą się w niej dane takie jak: nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru. Ponadto będzie zawierała numery rachunków bankowych, na które obowiązkowo mają trafiać przelewy przekraczające 15 tys. zł. Jeśli przelew zostanie wykonany na inne konto, nie będzie można zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca nie poniesie jednak konsekwencji w sytuacji, gdy w wykazie znajdzie się nieaktualny lub błędny rachunek kontrahenta lub gdy po dokonaniu zapłaty na rachunek inny niż w bazie powiadomi o tym fiskusa w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu.