InsERT S.A.

Aktualności prawne

02.04.2020

Mikrofirmy – co zyskają z tarczą antykryzysową

Mikrofirmy – co zyskają z tarczą antykryzysową

Samozatrudnieni i mikrofirmy przez trzy miesiące nie zapłacą składek ZUS za siebie i swoich pracowników. Otrzymają też świadczenie postojowe, będą mogły zaciągnąć pożyczkę 5 tys. zł i przez trzy miesiące otrzymywać dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Tarcza antykryzysowa przewiduje, że przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe będą mogły starać się o pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników. Dotyczy to osób zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowy cywilno-prawne.

Zwolnienie z ZUS-u

Uchwalone przepisy zwalniają również z płacenia składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Mogą z niego skorzystać:

  • mikrofirmy (zatrudniające do 9 pracowników) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby,
  • samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko za siebie – z przychodem do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Według dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, to niewystarczające rozwiązanie, ponieważ obecnie problemem firm są narastające w szybkim tempie zatory płatnicze i utrata płynności finansowej.

Wsparcie postojowe

Dodatkowo wypłacane będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane świadczenie postojowe: w wysokości 2080 zł dla samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia i zleceniobiorców będących na umowach zleceniach, agencyjnych i o dzieło. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe stanowi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Ze świadczenia postojowego, ale w wysokości 1300 zł, skorzystają też przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Mikropożyczka dla mikrofirm

Najmniejsi przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczkę do 5 tys. zł na 6 miesięcy. Pożyczka będzie jednorazowa, oprocentowana 0,05 proc., przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy, wypłacana przez Fundusz Pracy. Trzeba będzie ją spłacić w ciągu 12 miesięcy, ale jeśli przez 3 miesiące od jej zaciągnięcia przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie z dnia 29 lutego 2020, zostanie umorzona wraz z odsetkami.