InsERT S.A.

Aktualności prawne

Maj
21
2018

Definicje związane z przetwarzaniem danych osobowych – RODO

Definicje związane z przetwarzaniem danych osobowych – RODO

Rozporządzenie RODO wprowadza na swoje potrzeby odpowiednie definicje związane z przetwarzaniem danych osobowych. I tak w artykule 4 można znaleźć informacje, że „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dodatkowo rozporządzenie RODO wskazuje kto może przetwarzać dane, wyróżniając dwa rodzaje podmiotów. Pierwszym z nich jest administrator, czyli „administrator” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Drugim rodzajem podmiotu jest „podmiot przetwarzający”, co oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

KLIKNIJ - jeśli jesteś użytkownikiem linii nexo 
KLIKNIJ - jeśli jesteś użytkownikiem linii GT
Zapraszamy - z naszymi programami zawsze jesteś na bieżąco z przepisami!