InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Lip
10
2019

Firmy MŚP szybciej odzyskają zaległości

Firmy MŚP szybciej odzyskają zaległości

Firmy, które najdłużej zwlekają z zapłatą swoim kontrahentom będą karane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karami pieniężnymi. Dodatkowo skrócony zostanie termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielami są firmy MŚP, a dłużnikami – duże przedsiębiorstwa.

Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój - taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom, którą uchwalił w czwartek Sejm. Nowe przepisy mają zacząć zobowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Jedną z najistotniejszych zmian jest skrócenie maksymalnie do 60 dni (od dnia doręczenia faktury) terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mała lub średnia firma, a dłużnikiem duże przedsiębiorstwo (tzw. transakcja asymetryczna).

Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes UOKiK będzie nakładać administracyjne kary pieniężne.

Ustawa wprowadza także tzw. ulgę na złe długi w podatkach PIT i CIT, która będzie działać na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Dłużnik będzie miał natomiast obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił.

Inne rozwiązanie to podniesienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe - do 11,5 proc. Dzięki temu kredytowanie się kosztem firm będzie droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Wyjątkiem będą transakcje, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy – w tym przypadku odsetki mają pozostać na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5 proc.