InsERT S.A.

Oświadczenie o zmianie sprzedawcy abonamentów na ulepszenia

W poniższym formularzu mogą Państwo zadeklarować zmianę sprzedawcy abonamentów na ulepszenia do posiadanych programów InsERT. W pola formularza należy wprowadzić identyfikator podatkowy Państwa firmy (NIP lub VATIN), dane identyfikujące poprzedniego oraz nowego sprzedawcę, a także informację, jakich programów dotyczy zgłoszenie (nazwa programu oraz 5 pierwszych znaków numeru licencji). W ramach jednego formularza można zgłosić wiele programów.

Po wypełnieniu formularza, należy pobrać na dysk wygenerowane Oświadczenie (w formacie PDF), a następnie wydrukować je, opatrzyć podpisem oraz pieczątką firmy. Wydrukowane Oświadczenie należy dostarczyć do firmy InsERT e-mailem na adres asp@insert.com.pl lub faksem na numer 71 78 76 111.

Złożone Oświadczenie zostanie niezwłocznie przetworzone przez pracownika firmy InsERT. Prosimy o upewnienie się, że wprowadzone w formularzu dane są poprawne. W innym przypadku Oświadczenie nie zostanie zaakceptowane.

Aby złożone Oświadczenie weszło w życie, konieczny jest zakup abonamentu na ulepszenia do wskazanych w nim programów. Należy uczynić to w określonym czasie:

  • Jeśli w chwili generowania Oświadczenia do danego programu aktywny jest abonament na ulepszenia, zakupu nowego abonamentu należy dokonać w okresie do 30 dni od wygaśnięcia aktywnego abonamentu;
  • W przypadku braku aktywnego abonamentu na ulepszenia, zakupu nowego abonamentu należy dokonać do 30 dni od wygenerowania Oświadczenia.

Jak kupić abonament na ulepszenia

Brak zakupu abonamentu na ulepszenia we wskazanym czasie unieważnia złożone Oświadczenie i przywraca dane poprzedniego sprzedawcy dla wszystkich wymienionych w nim programów.

Dane klienta
Nazwa klienta:
* Typ identyfikatora podatkowego klienta:
* NIP klienta:
Dane obecnego sprzedawcy
* Nazwa obecnego sprzedawcy:
* Typ identyfikatora podatkowego obecnego sprzedawcy:
* NIP obecnego sprzedawcy:
Dane nowego sprzedawcy
* Nazwa nowego sprzedawcy:
Typ identyfikatora podatkowego nowego sprzedawcy:
* NIP nowego sprzedawcy:
Licencja 1
* Program:
* Nr licencji (pierwsze 5 znaków):