InsERT S.A

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 111 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak wystawić fakturę uproszczoną ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Faktury uproszczone można wystawiać przy sprzedaży krajowej (z wyłączeniem wysyłkowej), gdy wartość dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro.
Aby przygotować fakturę uproszczoną należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Sprzedaż-Faktury sprzedaży.
2. Kliknąć opcje Dodaj (nad tabelą) i wybrać opcję Dodaj fakturę sprzedaży uproszczoną.
3. Po zapisie dokumentu, w oknie Drukuj wybrać wzorzec wydruku FSu standard.


Dlaczego nie można wyliczyć faktury wewnętrznej podatku naliczonego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W pierwszej kolejności musi zostać wystawiona FWn (podatek należny, który mamy obowiązek naliczyć), a dopiero na jej podstawie faktura FWo (odliczenie podatku naliczonego, o ile podatnikowi przysługiwało do tego prawo).


Jak zmienić stawkę VAT na fakturze wewnętrznej, jeśli pola są wyszarzone?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy tworzeniu faktur wewnętrznych nie można zmienić stawki VAT - stawki te pobierane są z kartoteki konkretnego towaru. Przed wystawieniem faktury wewnętrznej należy stawki te sprawdzić i ustawić w kartotece konkretnych towarów (dla każdej indywidualnie):
 1. Na liście modułów należy odszukać i uruchomić moduł Kartoteki - Towary i usługi.
 2. Zmienić aktywną zakładkę na Parametry.
 3. W sekcji Zakup wyłączyć opcję Stawka VAT zakupu jak przy sprzedaży.
 4. W polu Stawka VAT zakupu wybrać z listy odpowiednią dla danego towaru stawkę VAT i zapisać zmiany przyciskiem OK.
Wyjątkiem jest faktura wewnętrzna do nieistniejącego - w tym przypadku wszelkie pola w specyfikacji towarowej (w tym stawka VAT) są edytowalne.


Jak zapisać fakturę zakupu, na której wartość do zapłaty nie jest równa wartości zakupionych towarów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartością Do zapłaty inną, niż wynika to z podsumowania Specyfikacji towarowej, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Pod tabelą Specyfikacja towarowa włączyć opcję Wartości inne niż wyliczone.
 4. W odpowiednich polach płatności dokumentu (np. Gotówka) wpisać dowolne kwoty. Suma tych kwot może być mniejsza bądź równa sumie kwot ze Specyfikacji towarowej (ale nie może być większa).


Jak wystawić fakturę VAT na sprzedaż złomu lub stali z odwrotnym obciążeniem VAT ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby przygotować fakturę na sprzedaż złomu lub stali, należy:
1. Wystawić zwykłą fakturę VAT sprzedaży.
2. W oknie edycji Faktury VAT sprzedaży kliknąć na link nad numerem dokumentu Dokument liczony wg cen...
3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu, w polu Rodzaj transakcji VAT wybrać odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs, zapisać zmiany i dokument.
4. W okienku Drukuj wybrać wzorzec wydruku FS odwrotne obciążenie 2013.


Jak zwrócić towar jeśli do paragonu została wystawiona faktura detaliczna ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby przyjąć do magazynu zwrócony towar, jesli był on sprzedany za pomocą paragonu do którego wystawiona jest faktura detaliczna, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Administracja - Parametry - Korekta faktury VAT sprzedaży
 2. Na dole okna Korekta faktury VAT sprzedaży zaznaczyć opcję: Korektę do faktury detalicznej wystawiaj jak do nieistniejącego i zapisać zmianę.
 3. Odszukać i zaznaczyć fakturę detaliczną na liście faktur (na liście modułów Sprzedaż - Faktury sprzedaży).
 4. Kliknąć opcję Koryguj (nad tabelą z fakturami sprzedaży), wypełnić i zapisać furmularz korekty faktury z wybraną na dole opcją Wywołaj skutek magazynowy.
Wystawiona w taki sposób korekta faktury detalicznej przyjmie automatycznie zwracany towar do magazynu (z datą wystawienia korekty).


Jak zwrócić część towaru z paragonu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zwrócić część towaru z paragonu, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Sprzedaż-Zwroty detaliczne.
 2. Z menu programu wybrać Zwrot-Dodaj zwrot.
 3. Z listy, która się wyświetli, wybrać paragon, do którego chcemy wypisać zwrot.
 4. Po wybraniu paragonu otworzy się zwrot detaliczny do edycji, w którym należy zostawić tylko te pozycje i ilości, które zostały zwrócone. Zwrot zawsze uwzględnia pozycje, które do nas wracają, czyli to, co zostaje u klienta należy ze zwrotu usunąć, a następnie zapisać dokument.


Dlaczego inne niż gotówka formy płatności są nieaktywne ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy wystawianiu dokumentu nie są aktywne inne formy płatności niż gotówka, należy:

 1. Na liście modułów: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta sprawdzić, czy w zakładce Płatności są zaznaczone potrzebne formy płatności.
 2. Odszukać na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument, otworzyć kartotekę opcją Popraw, w zakładce Płatności sprawdzić, czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na kredyt kupiecki, jeśli nie - zaznaczyć.
 3. Sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia: na liście modułów Administracja-Słowniki-Personel, po zaznaczeniu pracownika otworzyć do edycji jego uprawnienia opcją Popraw. Na liście uprawnień sprawdzić, czy jest aktywne uprawnienie o nazwie: Dokumenty - zmiana płatności.
 4. Sprawdzić, czy przygotowywany dokument ma wartość Do zapłaty lub Do zwrotu różną od zera (dla wartości zero do zapłaty lub zwrotu formy płatności nie są aktywne).


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) - co zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy próbie fiskalizacji pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak), należy:

 1. Wydrukować z urządzenia fiskalnego dowolny raport z wykazem zdefiniowanych w nim stawek VAT (PTU).
 2. Sprawdzić, czy wszystkie użyte na dokumencie stawki VAT są zaprogramowane na drukarce fiskalnej. Jeśli brakuje stawek w urządzeniu - zaprogramować brakujące (opcja niedostępna w systemie GT).
 3. Sprawdzić, czy w programie Kasiarz GT są prawidłowo mapowane stawki VAT:
 • W menu Start Windows odszukać i uruchomić Kasiarza GT: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Kasiarz GT.
 • Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Konfiguracje-Drukarki fiskalne.
 • Zaznaczyć drukarkę fiskalną na liście.
 • W głównym menu programu wybrać opcję Konfiguracja-Popraw.
 • W oknie Konfiguracja zmienic zakładkę na VAT.
 • Na podstawie przygotowanego wcześniej raportu z urządzenia fiskalnego przyporządkować wszystkie stawki z kolumny W drukarce do stawek zdefiniowanych w Subiekcie GT (kolumna W Programie).


Jak skonfigurować płatność kartą?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby korzystać z formy płatności karta płatnicza, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci, dodać w tym miejscu firmę, która obsługuje płatności kartą, ze znacznikiem Centrum autoryzacji kart płatniczych.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kartą przy sprzedaży i w tym miejscu dodać kartę, wskazując wcześniej stworzoną kartotekę Centrum autoryzacji kart płatniczych z terminem np. 1 dzień.
 3. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Parametry Subiekta, przejść do zakładki Płatności i w części Sprzedaż zaznaczyć pozycję Obsługa płatności kartami płatniczymi, wybierając domyślną kartę wcześniej utworzoną. Od tego momentu będzie możliwość wyboru płatności kartą podczas wystawiania dokumentu.


Jak wyłączyć wydruk fiskalizowanego paragonu na zwykłej drukarce ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby wyłączyć wydruk fiskalizowanego paragonu na zwykłej drukarce, należy (jeżeli wystarczy tylko jeden wydruk paragonu z urządzenia fiskalnego):

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Wzorce wydruków.
 2. Zaznaczyć na liście wzorzec wydruku o nazwie PA standard.
 3. Z głównego menu programu wybrać opcję: Wzorzec-Popraw.
 4. W pierwszej zakładce Podstawowe ustawić Liczbę kopii na 0.
 5. W zakładce Powiązane wyłączyć wydruk zbędnych dokumentów powiązanych (np. KP lub WZ), zapisać zmiany przyciskiem OK.


Jak zmienić numerację dokumentów na miesięczną ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Zmiana metody numeracji możliwa jest jedynie wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego typu. Jeśli warunek ten jest spełniony, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 2. W oknie Numeracja dokumentów zaznaczyć na liście typ dokumentu do zmiany.
 3. Kliknąć opcję Rodzaj numeracji (z lewej strony listy).
 4. W oknie Rodzaj numeracji wybrać odpowiedni rodzaj numeracji.
 5. Zaleca się przed modyfikacją zapoznanie się z opisem zasad zmian numeracji dokumentów znajdującym się w pomocy programu - należy kliknąć przycisk Pomoc w oknie Rodzaj numeracji.
 6. Zapisać zmianę przyciskiem OK.


Jak włączyć wypełnianie luk w numeracji dokumentów?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu włączenia wypełniania luk w numeracji dokumentów należy:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Typy dokumentów.
 2. Wybrać pożądany typ dokumentu (np. faktura sprzedaży) i kliknąć Popraw.
 3. Kliknąć prawym klawiszem myszki w polu Rejestr numeracyjny i wybrać Konfiguracja rejestru.
 4. W polu Metoda wypełniania luk wybrać pożądany sposób wypełniania luk.
 5. Zatwierdzić przyciskiem OK, następnie Zapisz.


Jak zmienić poziom podpowiadanej ceny przy wystawianiu faktury sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy wystawianiu faktury sprzedaży program może automatycznie podpowiadać jeden z zarejestrowanych wcześniej poziomów cen towaru. Aby przekonfigurować program w taki sposób, należy:

 1. Po dodaniu nowej faktury sprzedaży, przed wybraniem towarów do specyfikacji towarowej kliknąć link znajdujący się nad tabelą Specyfikacja towarowa.
 2. Z prawej strony, Domyślna cena.
 3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu wybrać z listy Domyślna cena potrzebny poziom ceny, np. Cena Detaliczna i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wypełnić tabelę Specyfikacja towarowa - program, dla każdej pozycji, w kolumnie cena wstawi automatycznie odpowiednią wartość.


Jak wpisać fakturę zakupu z błędem matematycznym w tabeli VAT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartościami w tabeli VAT innymi niż sugeruje Subiekt GT, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Zmienić aktywną zakładkę na VAT.
 4. Nad dolną tabelą (z wyliczonymi wartościami podatku VAT), z lewej strony wyłączyć opcję Automatycznie przeliczaj podatek VAT.
 5. W odpowiednich, aktywnych już kolumnach Netto i Vat wpisać dowolne kwoty zgodne z wartościami na papierowym oryginale. Tabela VAT wówczas będzie mogła różnić się od wartości z tabeli Specyfikacja towarowa.


Jak ustawić płatność kartą na fakturze zakupu?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą na fakturze zakupu, należy:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Formy płatności.
 2. Dodać nową formę płatności, gdzie w pozycji Typ płatności wybrać należy Karta firmowa przy zakupie.
 3. Wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej rachunków bankowych podmiotu rachunek, z którego będzie pobierana kwota rozliczenia takiego rozrachunku.
 4. Określić termin, po którym rozrachunek zmieni status na przeterminowany.

Po zapisaniu zmian w dokumencie Faktura zakupu pojawi się do wyboru i uaktywni wiersz z formą płatności: Nazwa płatności kartą przy zakupie.


Jak wystawić częściową fakturę sprzedaży na podstawie paragonu z kasy fiskalnej?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Wystawić należy FS detaliczną, która domyślnie ma wycofany skutek magazynowy (nie spowoduje ponownego ściągnięcia towarów ze stanu). Na fakturze tej należy wprowadzić nabywcę oraz pozycje towarowe, które dany klient zakupił.


Jak zrealizować częściowo zamówienie od klienta?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zrealizować częściowo zamówienie od klienta, należy:

 1. W realizowanym z zamówienia dokumencie (np. w fakturze sprzdaży) usunąć niezrealizowane pozycje.
 2. Zapisać utworzony na podstawie zamówienia dokument.
 3. Po zapisie zmodyfikowanego dokumentu pojawi się pytanie Czy utworzyć zamówienie różnicowe? - odpowiedzieć Tak.
 4. Zapisać utworzone automatycznie nowe zamówienie na różnicę pomiędzy poprzednim zamówieniem a zrealizowanym dokumentem.


Jak wystawić zbiorczą fakturę z wielu zamówień od klientów?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu wystawienia faktury zbiorczej na podstawie wielu zamówień od klienta, należy:

 1. Przejść do modułu Handel-Zamówienia.
 2. Zaznaczyć dokumenty, do których ma być wystawiona faktura zbiorcza.
 3. Na górnym pasku kliknąć Zrealizuj jako-Faktura sprzedaży.
 4. W oknie Wystaw na podstawie, wskazać kto ma się pojawić jako Nabywca na fakturze zbiorczej, jaka będzie forma płatności, typ transakcji.
 5. Zatwierdzić przyciskiem OK.
 6. Po sprawdzeniu poprawności utworzonej faktury zbiorczej, zatwierdzić dokument przyciskiem Zapisz.

UWAGA!!! Funkcjonalność dostępna w Subiekcie nexo PRO.


Jak wystawić fakturę na przelew?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W Subiekcie nexo domyślnie tworzona jest odroczona forma płatności o nazwie Przelew. Po umieszczeniu kwoty w wierszu Pozostało, z prawej strony uaktywni się lista zdefiniowanych terminów płatności odroczonej.


Przy próbie wystawienia faktury wewnętrznej pojawia się komunikat Wystawienie dokumentu jest niemożliwe, ponieważ w parametrach Subiekta wyłączono naliczanie VAT na podstawie faktur wewnętrznych. Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby umożliwić wystawianie faktur wewnętrznych, należy w parametrach Subiekta włączyć obsługę tych faktur. W tym celu należy:
 1. W menu programu Widok-Administracja-Parametry wybrać Parametry Subiekta.
 2. W oknie Parametry Subiekta przejść do zakładki Inne.
 3. W zakładce Inne w pozycji Obsługa faktur wewnętrznych zaznaczyć opcję Naliczaj VAT na podstawie faktur wewnętrznych.

Ode tego momentu komunikat ten nie będzie się pojawiał podczas próby wystawienia faktur wewnętrznych.


Dlaczego korekta nie koryguje rozrachunku dokumentu korygowanego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W systemie InsERT GT każdy nowy dokument tworzy nowy rozrachunek, stąd korekta nie modyfikuje dotychczasowego rozrachunku - tworzy nowy rozrachunek z datą powstania korekty. Istnieje natomiast możliwość wzajemnego rozliczenia takich rozrachunków (jeśli są przeciwstawne) - służy do tego dokument Kompensata - na liscie modułów Rozrachunki-Kompensaty.


Jak ustawić płatność kartą na fakturze zakupu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą przy zakupie, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Słowniki-Płatności kartą przy zakupie.
 2. W oknie Płatności kartą przy zakupie kliknąć z lewej strony opcję Dodaj.
 3. W oknie Płatność kartą przy zakupie określić: wyświetlaną, dowolną nazwę nowej formy płatności.
 4. Wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej rachunków bankowych podmiotu rachunek, z którego będzie pobierana kwota rozliczenia takiego rozrachunku.
 5. Określić termin, po którym rozrachunek zmieni status na przeterminowany.
 6. Po zapisaniu takiej płatności w słowniku odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta.
 7. W zakładce Płatności okna Parametry Subiekta, w sekcji Zakup zaznaczyć opcję Obsługa płatności kartami płatniczymi.
 8. Wybrać z listy domyślną kartę (nazwa karty jest taka jak zdefiniowana wcześniej w Słownikach). Po zapisaniu zmian w dokumencie faktura sprzedaży pojawi się do wyboru wiersz z formą płatności: Karta-Nazwa płatności kartą przy zakupie.


Jak zablokować sprzedaż odroczoną (kredytowaną)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Sprzedaż kredytowaną można zablokować na 2 sposoby:

 1. Globalnie (dla wszystkich odbiorców) w module Administracja-Parametry-Parametry Subiekta - w zakładce Płatności - wyłączyć opcję Obsługa kredytu kupieckiego.
 2. Tylko dla konkretnego kontrahenta w module Kartoteki-Kontrahenci, po zaznaczeniu kontrahenta na liście należy wybrać w głównym menu programu opcje Kontrahent-Popraw - w zakładce Płatności wyłączyć opcję Zezwalaj na kredyt kupiecki.


Jak zmienić numerację dokumentów na miesięczną?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Zmiana metody numeracji np. z rocznej na miesięczną, definiowana jest przez zmianę rejestru numeracyjnego. W celu zmiany należy:
 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Typy dokumentów.
 2. Zaznaczyć interesujący nas typ dokumentu, np. Faktura VAT sprzedaży i kliknąć Popraw.
 3. W pozycji Rejestr numeracyjny wybrać FS nr/MSC/ROK.
 4. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!