ANQ Programy dla Firm

Autoryzowani Partnerzy InsERT
 • Dane adresowe:
  Gdańska 126/128 bud. B pok. 101, 90-520 Łódź
 • Godz. otwarcia:
  poniedziałek - piątek: 8.30 - 17.00
 • Kontakt:
  tel.: 42-637-68-73
 • e-mail:
 • strona www:

Rozwiązania własne

 • Analiza rozliczonej marży do programu: Subiekt 5

  Na podstawie KP/KW/BP/BW/Komp wystawionych w wybranym okresie, a rozliczających dokumenty sprzedaży, tworzone jest zestawienie wyliczajace odpowiednia część marży z tego dokumentu. Prezentacja danych dla grup kontrahentów zbiorczo i szczegółowo. Dodatkowo informacje o dokumentach rozliczeniowych, obrotowych i kontrahencie. Doskonała do rozliczania handlowców, akwizytorów itp. Uzupełniana przez zest. "Marża na dokumentach - grupowo". Opis na naszej stronie www

  Cena: 250,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Blokada okresu GT do programu: Subiekt GT

  Zewnętrzny program pozwalający zamykanie okresu (blokada dotyczy nie tylko edycji, ale także usuwania i dodawania) niezależnie dla różnych typów dokumentów. Pozwala m.in. zablokować zmiany w dokumentach handlowych i magazynowych nie blokując zmian w zamówieniach.

  Cena: 250,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Eksport dokum. sprzedaży/zakupu z S4 do KP i KH (CDN) do programu: Subiekt 4 Plus

  Zestawienie pozwala na eksport dokumentów sprzedaży (FS, KFS, PI, ZW) oraz zakupu (FZ, KFZ) do programów Księga Handlowa (KH) i Księga Podatkowa (KP) produkcji firmy CDN Kraków. Parametry: okres, rodzaj dokumentów, magazyn, grupa (rejestr VAT) w programie docelowym. Zaznacza dokumenty w S4 jako wyeksportowane (powtórny eksport możliwy), obsługuje opakowania zwrotne. Demo i opis na naszej stronie www (w dziale "Rozwiązania własne")

  Cena: 600,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Eksport dokum. sprzedaży/zakupu z S5 do KP i KH (CDN) do programu: Subiekt 5

  Zestawienie pozwala na eksport z Subiekta 5 dokumentów sprzedaży (FS, KFS, PI, ZW) oraz zakupu (FZ, KFZ) do programów Księga Handlowa (KH) i Księga Podatkowa (KP) produkcji firmy CDN Kraków. Parametry: okres, rodzaj dokumentów, magazyn, grupa (rejestr VAT) w programie docelowym. Możliwy powtórny eksport, obsługuje opakowania zwrotne i transakcje unijne. Dokładniejszy opis na naszej stronie www (programy dla firm -> Rozwiązania własne).

  Cena: 600,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Eksport do programów księgowych w formacie EPP do programu: Subiekt 4 Plus

  Moduł pozwala na eksport dokumentów obrotowych i kasowych z Subiekta 4 do nowych programów księgowych firmy InsERT, jak np Rewizor GT, czy Rachmistrz GT. Dla firm, które z różnych powodów nie chcą zmieniać Subiekta 4 na inny program, a chciałyby sprawnie przesyłać dane do księgowości. Dokładniejszy opis i wersja demo do pobrania ze strony www.anq.pl (w dziale "Rozwiązania własne")

  Cena: 300,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Faktura sprzedaży z listą rozrachunków do programu: Subiekt GT

  Wzorzec wydruku faktury sprzedaży z tabelką zawierającą nierozliczona należności kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Tabelka zawiera datę powstania, termin płatności, ilość dni spóźnienia, numer dokumentu, wartość pierwotną, wartość pozostałą do zapłaty oraz łączną wartość nierozliczonych należności.

  Cena: 200,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Faktury ryczałtowe (seryjne) GT do programu: Subiekt GT

  Program dla firm, które wystawiają co miesiąc wiele powtarzających się faktur, np za czynsz lub abonament na usługi. Na podstawie wzorcowych zamówień jednym kliknięciem można wystawić wszystkie potrzebne faktury. W opisach pozycji i uwagach dokumentu program może wstawiać rok lub miesiąc (aktualny albo z przesunięciem np poprzedni lub następny), tak by na fakturze za listopad znalazła się np informacja "za 11.2015". Wymaga Sfery dla Subiekta GT

  Cena: 300,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Formularz przyjęcia odpadów metali do programu: Subiekt GT

  Umożliwia wydruk z progamu Subiekt GT wymaganego prawem formularza przyjęcia odpadów metali (w Subiekcie widziany jest jako PZ). Może być wykorzystywany jako auto-PZ drukowany razem z rachunkiem zakupu. Dla firm prowadzących punkty skupu metali. Zgodny z rozporządzeniem Min.Środowiska z dn. 9.12.2013 W zestawie z kartą przekazania odpadu rabat!

  Cena: 300,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Karta Przekazania Odpadu (wersja 2019) do programu: Subiekt GT

  Umożliwia wydruk z programu Subiekt GT wymaganej prawem karty przekazania odpadu (w Subiekcie widziana jest jako WZ). Może być wykorzystywany jako auto-WZ drukowany razem z fakturą lub rachunkiem sprzedaży. Oparty na wzorcu umieszczonym w rozporządzeniu Min.Środowiska z dn. 25.04.2019 Możliwe modyfikacje wg potrzeb klienta. W zestawie z formularzem przyjęcia odpadów metali rabat.

  Cena: 200,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: KompletacjaPlusGT - prosta produkcja do Subiekta GT do programu: Subiekt GT

  Program KompletacjaPlusGT pozwala na obsługę prostej produkcji, przez rozbudowaną obsługę montażu kompletów. Wydanie surowców i przyjęcie produktów może odbywać się na różnych magazynach, a koszt własny produktów może być zwiększony o zdefiniowany wcześniej koszt wytworzenia. Program pozwala na ewidencjonowanie kosztów wytworzenia w polach własnych typu kwota (ta opcja wymaga niebieskiego Plusa) z możliwością podziału na różne rodzaje kosztu (do 3 rodzajów). Wymaga Sfery do Subiekta GT

  Cena: 850,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: ProfilMag do programu: Subiekt GT

  Rozszerza możliwości jakie daje system uprawnień Subiekta GT. Dzięki temu programowi można dla każdego pracownika oddzielnie określić prawa dostępu do magazynów, kas i zestawień. Po odpowiednim ustawieniu wybrane magazyny, kasy i zestawienia będą niewidoczne dla użytkownika.

  Cena: 250,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: ProfilNexo do programu: Subiekt nexo

  Rozszerza możliwości jakie daje system uprawnień Subiekta nexo PRO. Dzięki temu programowi można dla każdego pracownika oddzielnie określić prawa dostępu do oddzialów, magazynów i stanowisk kasowych. Po odpowiednim ustawieniu wybrane oddzialy, magazyny i stanowiska kasowe będą niewidoczne dla użytkownika

  Cena: 350,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Rozrachunki na wybrany dzień ze spłatami do programu: Subiekt GT

  Moduł przentujący stan rozrachunków z kontrahentami na wybrany dzień. W odróżnieniu od wbudowanych zestawień systemu GT uwzględnia nierozliczone spłaty rozrachunków, pozwalając na poznanie faktycznego stanu rozrachunków w wybranym dniu. Dane są przedstawiane szczegółowo lub w postaci zgrupowanej wg kontrahentów. Możliwy eksport danych do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel). Wygląd: http://www.anq.pl/grafika/rozne/RozrachunkiNaDzien1.png

  Cena: 200,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: Rozrachunki na wybrany dzień ze spłatami do programu: Rewizor GT

  Moduł przentujący stan rozrachunków z kontrahentami na wybrany dzień. W odróżnieniu od wbudowanych zestawień systemu GT uwzględnia nierozliczone spłaty rozrachunków, pozwalając na poznanie faktycznego stanu rozrachunków w wybranym dniu. Dane są przedstawiane szczegółowo lub w postaci zgrupowanej wg kontrahentów. Możliwy eksport danych do arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel). Wygląd: http://www.anq.pl/grafika/rozne/RozrachunkiNaDzien1.png

  Cena: 200,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • ANQ: ZSO w walucie do programu: Rewizor GT

  Zestawienie sald i obrotów z podsumowaniami, w wybranej walucie. Nie pokazuje kont na których nie było zapisów walutowych. Możliwe kopiowanie wyników zestawienia do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel). Parametry: zakres dat, zakres kont, waluta, rodzaje kont (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe, rozrachunkowe). Wygląd: http://http://www.anq.pl/grafika/rozne/ZSOwWalucie.png Zestawienie typu COM.

  Cena: 200,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Eksport dokumentów sprzedaży/zakupu z S5E do KP i KH (CDN) do programu: Subiekt 5 EURO

  Zestawienie pozwala na eksport z Subiekta 5 EURO dokumentów sprzedaży (FS, KFS, PI, ZW) oraz zakupu (FZ, KFZ) do programów Księga Handlowa (KH) i Księga Podatkowa (KP) produkcji firmy ComArch. Parametry: okres, rodzaj dokumentów, magazyn, grupa (rejestr VAT) w programie docelowym. Możliwy powtórny eksport, obsługuje opakowania zwrotne i transakcje unijne. Dokładniejszy opis na naszej stronie www (dział "Rozwiązania własne").

  Cena: 600,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Inwentaryzacja dla Subiekta GT do programu: Subiekt GT

  Wspomaga i przyśpiesza wykonywanie inwentaryzacji. Wprowadzanie arkuszy spisowych na wielu stanowiskach jednocześnie, wyliczanie różnic dla wszystkich albo wybranych grup towarowych. Arkusze zostają po wykonaniu inwentaryzacji. Tworzy raport do odczytania arkuszem kalkulacyjnym. Pozwala na uzgodnienie stanów magazynowych pomiędzy oddziałami i centralą przy pracy wielooddziałowej za pomocą komunikacji. Dokładny opis na www.anq.pl w dziale "Rozwiązania własne".

  Cena: 300,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Kontrola bilansowania dekretów do programu: Rewizor 3

  Narzędzie służące do kontroli równowagi bilansowej zapisów na kontach. Wykrywa uszkodzenia, których nie wykrywa kontrola danych w Rewizorze 3. Jeśli znajdzie niezbilansowane zapisy, wyświetla stosowny komunikat i na życzenie użytkownika tworzy plik raportu zawierający informacje o identyfikatorze, rejestrze, numerze dokumentu oraz sumę zapisów po stronach Wn i Ma.

  Cena: 80,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Kontrola bilansowania dekretów do programu: Rewizor 3 EURO

  Narzędzie służące do kontroli równowagi bilansowej zapisów na kontach. Wykrywa uszkodzenia, których nie wykrywa kontrola danych w Rewizorze 3 EURO. Jeśli znajdzie niezbilansowane zapisy, wyświetla stosowny komunikat i na życzenie użytkownika tworzy plik raportu zawierający informacje o identyfikatorze, rejestrze, numerze dokumentu oraz sumę zapisów po stronach Wn i Ma.

  Cena: 80,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Korekty kosztów towarów sprzedanych do programu: Subiekt 4 Plus

  Program wykonuje zestawienie dokumentów (KFZ), które korygowały cenę zakupu towarów już wydanych w chwili wprowadzania dokumentu. Prezentuje wartość korekty oraz rozbicie na cześć mającą pokrycie w magazynie oraz część nie mającą pokrycia. Niezbędne przy pełnej księgowości, umożliwia poprawne zaksięgowanie wszystkich dokumentów korygujących ceny zakupu. Wydruk jest podstawą do sporządzenia PK przez księgowego.

  Cena: 100,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Lista podejrzanych dokumentów do programu: Subiekt 5 EURO

  Zestawienie dokumentów oborotowych i magazynowych (bez MM), zapisanych innego dnia niż "data wystawienia dokumentu". Lista zawiera typ i numer dokumentu, datę i godzinę zapisu, operatora, kod i nazwę kontrahenta. Dostępne tylko dla "Szefa Firmy". Przydatne, gdy użytkownicy "kombinują".

  Cena: 80,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Lista podejrzanych dokumentów do programu: Subiekt 4 Plus

  Zestawienie dokumentów oborotowych i magazynowych (bez MM), zapisanych innego dnia niż "data wystawienia dokumentu". Lista zawiera typ i numer dokumentu, datę i godzinę zapisu, operatora, kod i nazwę kontrahenta. Dostępne tylko dla "Szefa Firmy". Przydatne, gdy użytkownicy "kombinują".

  Cena: 80,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Marża na dokumentach - grupowo do programu: Subiekt 5

  Zestawienie marży na dokumentach sprzedaży wystawionych w wybranym okresie. Wyniki są prezentowane w postaci zbiorczej - podsumwanie wg. grup kontrahentów i szczegółowej (wszystkie dokumement z danej grupy). Wydruki w obu postaciach. Uzupełnia "Analiza rozliczonej marży" pozwalając na wygodne rozliczanie handlowców, akwizytorów itp. Przy zakupie razem z zestawieniem "Analiza rozliczonej marży" udzielamy rabatu 50% na zestawienie "Marża na dokumentach"

  Cena: 100,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Obroty na kontach, z wyborem żródła i statusu dokumentów do programu: Rewizor 3 EURO

  Zestawienie obrotów na kontach w wybranym okresie, ale z możliwościa wyboru Żródła (wszystkie / własne /z Subiekta /z Gratyfikanta/ z Fabrykanta) i statusu dokumentow (zadekretowane / zaksiegowane / wszystkie). Dla użytkowników kilku, współpracujących programów InsERTu, szczególnie użyteczne przy złożonej gospodarce magazynowej. Do wyboru: tylko syntetyka, analityki 1-poz, analityki 2-poz, pełne rozwinięcie, wraz z kontami kartotekowymi

  Cena: 150,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW
 • Obroty na kontach, z wyborem żródła i statusu dokumentów do programu: Rewizor 3

  Zestawienie obrotów na kontach w wybranym okresie, ale z możliwościa wyboru Żródła (wszystkie / własne /z Subiekta /z Gratyfikanta/ z Fabrykanta) i statusu dokumentow (zadekretowane / zaksiegowane / wszystkie). Dla użytkowników kilku, współpracujących programów InsERTu, szczególnie użyteczne przy złożonej gospodarce magazynowej. Do wyboru: tylko syntetyka, analityki 1-poz, analityki 2-poz, pełne rozwinięcie, wraz z kontami kartotekowymi

  Cena: 150,00 zł

  Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW