Promocje

Promocje

Analizujemy potrzeby naszych klientów i zawsze staramy się, by w ofercie Insertu znaleźli dokładnie to, czego potrzebuje ich firma. Wiemy też, że oszczędność finansowa jest zawsze benefitem, której szukają przedsiębiorcy, dlatego zapewniamy im i jedno, i drugie.

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic

Książka Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic przeznaczona jest zarówno dla właścicieli małych i średnich firm, jak i księgowych, którzy chcą rozpocząć pracę z Rewizorem GT. Autor – główny księgowy jednostki budżetowej i wieloletni nauczyciel z dziedziny ekonomii i handlu, poleca program jako narzędzie, które usprawni i uporządkuje wszelkie kwestie związane z rachunkowością komputerową. Krok po kroku prowadzi Czytelnika przez poszczególne zagadnienia związane z obsługą programu.

Patronem merytorycznym publikacji jest InsERT

Zagadnienia omówione w książce:

1. Rozpoczęcie pracy z Rewizorem

 • Wprowadzenie podstawowych informacji o firmie
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  i ich dotychczasowe umorzenie
 • Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie
 • Kartoteki kontrahentów, pracowników, instytucji
 • Rejestry księgowe
 • Pozostałe parametry i słowniki Rewizora

2. Bieżące księgowania operacji gospodarczych

 • Wprowadzenie wybranych danych do bilansu otwarcia dla bieżącej kontroli poprawności księgowań
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów
 • Rejestry VAT - ewidencja i rozliczanie podatku
 • Wprowadzanie rozrachunków i ich rozliczanie
 • Wykorzystanie zestawień do samokontroli - poprawianie błędów w ewidencji księgowej
 • Kopie zapasowe - częstotliwość tworzenia, miejsca przechowywania i sposób wykorzystania

3. Bilans zamknięcia w "starym" programie i bilans otwarcia w Rewizorze

 • Definicja bilansu w Rewizorze
 • Wprowadzenie B.O. na podstawie B.Z. minionego roku
 • Zatwierdzenie bilansu otwarcia po przyjęciu sprawozdań za rok ubiegły

4. Rozliczenie okresu sprawozdawczego – deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe w Rewizorze

 • Tworzenie deklaracji rozliczającej podatek VAT
 • Definiowanie i obliczenie deklaracji rozliczającej podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2
 • Definiowanie rachunku zysków i strat
 • Tworzenie sprawozdań finansowych za bieżące okresy
 • Zamknięcie miesiąca - wydruk obowiązkowych zestawień
 • Storno czarne i czerwone - poprawianie błędów księgowych w zamkniętych okresach sprawozdawczych. Czystość zapisów księgowych

5. Inwentaryzacja i jej rozliczenie

 • Dokumentacja inwentaryzacji
 • Księgowanie niedoborów i nadwyżek
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

6. Zamknięcie roku

 • Odpisy aktualizujące i rezerwy
 • Księgowania zamykające rok obrotowy
 • Ustalenie wyniku bilansowego i podatkowego
 • Utworzenie i wydruk sprawozdań finansowych
 • Archiwizacja roku obrotowego
 • Otwieranie nowego roku obrachunkowego

Cena: 39 zł brutto