InsERT S.A.

Subiekt GT w sieciach sklepów i firmach o strukturze rozproszonej na platformie KOMAKO.asp

Subiekt GT to kompletny system sprzedaży, który po instalacji na dostępnej w sieci Internet platformie usługowej KOMAKO.asp stanowi narzędzie do prowadzenia sieci sklepów czy firmę wielooddziałową. Bez ponoszenia nakładów na serwery oraz licencje systemu Windows czy SQL Server można lepiej zarządzać sklepami, czy oddziałami firmy w jednej instalacji systemu Subiekt GT.

System sprzedaży Subiekt GT dzięki instalacji na platformie usługowej KOMAKO.asp jest dostępny w firmie dla uprawnionych pracowników z dowolnego miejsca na świecie w trybie 24h/7. Wszyscy pracownicy pracują na wspólnej bazie danych poprzez Internet, dzięki czemu mają dostęp do aktualnych danych firmy.

Cała funkcjonalność oprogramowania Subiekt GT jest dostępna bez inwestycji początkowej w serwery, czy licencje (np. Windows Server oraz MS SQL Server).

Dzięki pracy w modelu ASP (czasem zwanym „Software as a Service, SaaS” – czyli oprogramowanie jako usługa):

  • wzrasta szybkość wdrożenia, gdyż platforma KOMAKO.asp wraz z oprogramowaniem Subiekt GT jest gotowa do pracy po podpisaniu umowy;
  • dostęp do danych firmy jest na bieżąco, co poprawia kontrolę nad działaniami firmy;
  • ułatwia prowadzenie zamówień w skali wszystkich sklepów, czy oddziałów;
  • obniża koszty zarzadzania siecią punktów handlowych czy biur terenowych;
  • umożliwia pracę pracowników mobilnych w terenie z Klientem.

KOMAKO jako Autoryzowany Partner InsERT oraz Certyfikowany Partner Microsoftu jest odpowiedzialny za hosting naszych aplikacji na swojej platformie, po szczegóły zapraszamy na stronę firmy KOMAKO: www.hostingaplikacji.pl.