InsERT S.A.

InsERT GT w modelu ASP, czyli oprogramowanie Insertu jako usługa w sieci Internet

Model ASP to model rozliczeń oraz model pracy przez sieć Internet. Wraz z naszym partnerem, firmą KOMAKO, oferujemy zarówno oprogramowanie w miesięcznych opłatach za użytkowanie jak również wygodny dostęp zdalny do Subiekta, Rewizora, Gratyfikanta i Rachmistrza poprzez sieć Internet.

Pakiet do zarządzania firmą InsERT GT dzięki instalacji na platformie usługowej KOMAKO.asp jest dostępny w firmie dla uprawnionych pracowników z dowolnego miejsca na świecie w trybie 24h/7.

Wszystkie zalety oprogramowania InsERT GT, czyli cała funkcjonalność jest dostępna bez inwestycji w sprzęt serwerowy, czy dodatkowe licencje (Windows Server oraz MS SQL Server). Dzięki pracy w modelu ASP (czasem zwanym „Software as a Service, SaaS” – czyli oprogramowanie jako usługa) wzrasta również szybkość wdrożenia, gdyż platforma KOMAKO.asp wraz z oprogramowaniem z pakietu InsERT GT jest gotowa do pracy po podpisaniu umowy.

KOMAKO jako Autoryzowany Partner InsERT oraz Certyfikowany Partner Microsoftu jest odpowiedzialny za hosting naszych aplikacji na swojej platformie, po szczegóły zapraszamy na stronę firmy KOMAKO: www.hostingaplikacji.pl.