InsERT S.A.

Kodeks pracy

 Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikających z prawa pracy. Jest niezbędny m.in. przy określaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, ustalaniu wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, a także w rozwiązywaniu sporów wynikłych ze stosunku pracy.

Dzięki wygodnej, elektronicznej formie możliwe jest szybkie przeglądanie informacji zawartych w ustawie. Wbudowana wyszukiwarka pozwala natychmiast dotrzeć do potrzebnych fragmentów. Informacje można łatwo eksportować i drukować.

Kodeks pracy zawiera przepisy obowiązujące od początku roku 2016, a także zmiany, które wchodzą w życie w lutym oraz w marcu 2016.

 

Najważniejsze zalety: 

  • dostęp do przepisów prawa pracy w dowolnym miejscu i czasie;
  • błyskawiczne, zaawansowane wyszukiwanie informacji;
  • możliwość eksportu i wydruku wybranych fragmentów ustawy. 

 

Cena: 79 zł netto

 

 Wymagania techniczne:

  • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
  • 1 GB pamięci RAM (lub więcej);
  • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL, Windows 8 PL;
  • dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.

Cena

79,00 zł netto

Cennik