InsERT S.A.

Jak do nas trafić?

Siedziba firmy InsERT S.A.Siedziba firmy InsERT S.A.
InsERT S.A.
ul. Jerzmanowska 2
54-519 Wrocław
godziny otwarcia pon.- pt.: 8.30 - 16.30
hotline: 8.00 - 20.00

Przypominamy, że można się z nami kontaktować także za pomocą telefonu, faksu i poczty elektronicznej. W większości wypadków taki kontakt wystarcza, by problemy mogły zostać rozwiązane, a Państwo nie jesteście zmuszani do podejmowania trudów podróży do Wrocławia.

Przypominamy jednocześnie, że w pierwszej kolejności swoje problemy lub wątpliwości należy zgłaszać dystrybutorom naszych produktów - większość z nich przeszła odpowiednie szkolenia i ma odpowiednią wiedzę, by udzielać Państwu koniecznych informacji i porad.

Z centrum Wrocławia można się do nas dostać na wiele sposobów, np. korzystając z usług MPK (autobusy: 109, 409, 609). Uprzedzamy jednak, że obecnie trwa w naszym mieście wiele remontów ulic, co powoduje okresowe zmiany tras autobusów.