InsERT S.A.

e-Abonament do InsERT GT

e-Abonament to elektroniczna wersja Abonamentu na ulepszenia. Posiadacze e-Abonamentu mogą pobierać i instalować wszystkie uaktualnienia w wygodny sposób z poziomu programu. Dystrybuowane w ten sposób będą zarówno pełne wersje, jak i SP oraz HF.

e-Abonament działa w oparciu o platformę Windows Azure.

Najważniejsze zalety e-Abonamentu:

 • Szybka, wygodna i bezpieczna aktualizacja z poziomu programu – bez płyt DVD i bez wpisywania kodów aktywacyjnych.
  Aby przyspieszyć proces aktywacji, program sprawdzi, czy użytkownik ma prawo do używania wersji i automatycznie pobierze z serwera kod aktywacyjny. Dostępną opcją awaryjną będzie wpisanie kodu aktywacyjnego samodzielnie.
 • Możliwość aktualizacji systemu natychmiast po ukazaniu się nowej wersji.
  Do powiadamiania o nowej wersji systemu wykorzystywany jest mechanizm InsMAIL. Jeśli w programie zaznaczona jest opcja InsMAIL: Powiadomienia o nowych wersjach, każda taka wiadomość ukaże się automatycznie na wierzchu, jako wyskakujące okno.
 • Wspomaganie aktualizacji wielostanowiskowej.W wersji 1.27 została wprowadzona opcja Przygotowanie do konwersji. Umożliwia ona poinformowanie wszystkich użytkowników podłączonych do danego podmiotu, że za chwilę nastąpi aktualizacja oprogramowania (konwersja bazy danych). Możliwe jest wysłanie komunikatu, a także odłączenie wszystkich użytkowników (na żądanie lub po upływie określonego czasu). Mechanizm ten ułatwia aktualizację sieciową programów linii InsERT GT.

Jak kupić

Usługę e-Abonamentu, podobnie jak tradycyjny abonament, mogą Państwo nabyć w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Ceny e-Abonamentu są takie same jak ceny abonamentu tradycyjnego.

Jeśli e-Abonament zostanie wykupiony przez użytkownika starszej wersji niż 1.27, niezbędne będzie pobranie pierwszej aktualizacji (1.27 lub wyższej) z niniejszych stron WWW.

 Cennik

Jak przejść na e-Abonament

Przejście z abonamentu tradycyjnego na nowy e-Abonament jest bezpłatne i możliwe w każdej chwili w trakcie trwania abonamentu. Istnieją następujące możliwości zmiany formy aktualizacji:

 • bezpośrednie zgłoszenie w firmie InsERT pod numerem telefonu 71-78-76-110 lub wysłanie informacji na adres office@insert.com.pl;
 • samodzielnie, z poziomu programu (w tym wypadku konieczne jest posiadanie zainstalowanej wersji 1.27 programu) – w tym celu należy:
  1. z menu Pomoc wybrać Zarządzanie licencjami, a następnie opcję Przejdź na e-Abonament;
  2. potwierdzić zapoznanie się z regulaminem usługi i zadeklarować przejście na e-Abonament; zgłoszenie zostanie przesłane do firmy InsERT; po otrzymaniu zgłoszenia tradycyjny abonament zostanie zamieniony na e-Abonament.

Uwaga! Data wygaśnięcia e-Abonamentu będzie równa dacie wygaśnięcia abonamentu tradycyjnego. Na przykład, jeśli użytkownikowi pozostały 3 miesiące tradycyjnego abonamentu, przejście na e-Abonament spowoduje wygenerowanie trzymiesięcznego e-Abonamentu.

 

Powrót do tradycyjnej formy abonamentu

Posiadacze e-Abonamentu mogą na podobnych zasadach zmienić formę aktualizacji na tradycyjny abonament (wysyłka pocztowa płyt z ulepszeniami). Analogicznie jak przejście na e-Abonament, zmiana jest możliwa w każdej chwili, na trzy sposoby: poprzez kontakt z dystrybutorem Insertu, kontakt bezpośrednio z firmą InsERT lub samodzielnie z poziomu programu (Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Rezygnacja z e-Abonamentu).

Abonament demo

Trzymiesięczny, bezpłatny abonament demo jest dostępny zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Wyboru jednej z tych dwu opcji dokonują Państwo w chwili rejestrowania licencji programu. Podobnie jak w przypadku pełnego, rocznego abonamentu na ulepszenia, będą Państwo mogli w dowolnym momencie zmienić decyzję podjętą podczas rejestracji, w sposób opisany powyżej.

Na wszelkie pytania związane z e-Abonamentem odpowiedzą nasi konsultanci dostępni pod numerem telefonu 71-78-76-110 lub adresem e-mail asp@insert.com.pl.

Regulamin e-Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 25 maja 2018)

Regulamin dla tradycyjnych abonamentów – linia GT (obowiązuje od 25 maja 2018)

Regulamin e-Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 21 grudnia 2017 do 24 maja 2018)

Regulamin dla tradycyjnych abonamentów – linia GT (obowiązuje od 21 grudnia 2017 do 24 maja 2018)

Regulamin e-Abonamentu – linia GT (obowiązuje od 9 lutego 2017 do 20 grudnia 2017)

Regulamin dla e-Abonamentów - linia GT (od 21 października 2015 do 8 lutego 2017)

Regulamin dla tradycyjnych abonamentów – linia GT (od 21 października 2015 do 20 grudnia 2017)

 Regulamin dla e-Abonamentów – linia GT (do 20 października 2015)

Regulamin dla tradycyjnych abonamentów – linia GT (do 20 października 2015)