InsERT S.A.

Subiekt GT
dodatki, rozszerzenia

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Aplikacja kontroli przyjęć i wydań magazynowych


Aplikacja kontroli przyjęć i wydań magazynowych do programu: Subiekt GT

Zaprojektowana aplikacja dla magazynierów usprawnia procesy magazynowe takie jak przyjęcia towaru na magazyn, kompletację zamówień i wydanie towaru z magazynu do Klienta. Realizacji tych procesów towarzyszą generowane dokumenty magazynowe takie jak:

 • ZK – zamówienia od Klientów
 • ZD – zamówienie do dostawców
 • WZ – wydania zewnętrzne
 • PZ – przyjęcia zewnętrzne

Aplikacja zintegrowana jest z systemem Subiekt GT i działa na jednej wspólnej bazie danych, co zapewnia przepływ informacji i dokumentów w czasie rzeczywistym. Priorytety i statusy dokonywanych zmian są zaznaczane zarówno w aplikacji magazynowej jak i w Subiekcie za pomocą flag.

PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE

Proces przyjęć magazynowych realizowany jest na podstawie złożonych w systemie Subiekt zamówień do dostawców. Magazynier realizując proces przyjęcia magazynowego wybiera dokument ZD z listy oraz za pomocą czytnika kodów kreskowych przyjmuje towar na stan magazynowy generując tym samym dokument PZ do Subiekta. W przypadku niekompletnej dostawy generowany jest dokument zamówienia różnicowego.

WYDANIA MAGAZYNOWE

Proces rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia ZK w Subiekcie przez dział handlowy. Złożone zamówienia pojawiają się w aplikacji magazynowej na tablecie magazyniera jako lista oczekujących zamówień do kompletacji. W szczegółach każdego zamówienia wyświetlone są podstawowe informacje z zamówienia takie jak:

 • numer zamówienia
 • nazwa kontrahenta
 • adres dostawy
 • data złożenia zamówienia
 • wartość zamówienia
 • uwagi do zamówienia
 • pozycje zamówionych asortymentów

Magazynier przystępując do kompletacji danego zamówienia wybiera je z listy oczekujących oraz skanuje kody kreskowe produktów zgodnych z zamówieniem. Efektem końcowym jest wygenerowanie dokumentu WZ do Subiekta oraz oznaczenie dokumentu ZK jako zrealizowane.

Aplikacja dedykowana na urządzenia:

 • tablet,
 • czytnik kodów kreskowych.

Architektura aplikacji:

 • moduł moje konto,
 • moduł panel administracyjny,
 • moduł przyjęcia magazynowe,
 • moduł wydania magazynowe,
 • raporty magazynowe.

do uzgodnienia

Wymagania: Sfera do Subiekta GT, Zielony/Czerwony PLUS

Autor: ASISTON Sp. z o.o., tel. 17-785-25-56, 84-664-11-57, 84-051-91-06

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW