Import XLS – towary, kontrahenci i dokumenty

Rozwiązania Partnerskie
 • Do programu:
 • Autor:
  LEO Gmerek Maroń Sp.j.
 • Kontakt:
  tel.: 32-770-13-39, 509-74-90-29, 506-123 616
 • e-mail:
 • strona www:
 • Cena:
  499 zł – Import towarów XLS, 399 zł – Import kontrahentów XLS, 399 zł – Import dokumentów XLS PROMOCJA „W pakiecie taniej” – promocyjne pakiety w obniżonych cenach

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

EFEKTYWNY IMPORT I AKTUALIZACJA DANYCH

Import XLS jest programem pozwalającym na import danych z arkusza programu Microsoft Excel, OpenOffice Calc lub plików CSV do Subiekta GT. Arkusz kalkulacyjny to potężne narzędzie, można w nim wykonać wiele czynności, których nie da się wykonać zbiorczo w Subiekcie GT. Programy kalkulacyjne umożliwiają otwieranie i zapis w formacie XLS wielu innych typów plików, m.in. plików tekstowych TXT oraz plików baz danych DBF. Dzięki naszemu rozwiązaniu otrzymają Państwo możliwość użycia tego narzędzia do jeszcze lepszego i wygodniejszego zarządzania bazą danych.

W programie Import XLS w prosty sposób, przy pomocy kreatora, tworzymy tzw. schematy importu. Po utworzeniu schematu można w krótkim czasie dokonać importu danych bezpośrednio z pliku XLS, XLSX lub CSV bez potrzeby każdorazowej edycji kartoteki.v

Import towarów XLS

Moduł posiada dwie podstawowe funkcjonalności: import nowych asortymentów do Subiekta GT (towarów, usług) oraz aktualizację już istniejących w oparciu o pliki XLS, XLSX (Microsoft Excel) oraz CSV. Przy pomocy programu możemy realizować m.in. takie scenariusze:

 • po otrzymaniu firmowego cennika w arkuszu XLS: import nowych asortymentów do Subiekta GT lub aktualizacja istniejących (łącznie ze zdjęciami);
 • dokonywanie przecen przygotowanych wcześniej w arkuszach XLS;
 • aktualizacja dowolnych pól z kartoteki towarowej, np. zmiana nazw, opisów, grup, przyporządkowanie cech, dołożenie zdjęć itp.;
 • przeniesienie danych z innego programu magazynowego.

Import kontrahentów XLS

Moduł służy do błyskawicznego dodawania do bazy Subiekta GT danych kontrahentów zapisanych w plikach XLS. Jest narzędziem szczególnie przydatnym przy przenoszeniu danych z innego programu lub pozyskanych w inny sposób. Dzięki aplikacji możliwa jest również aktualizacja danych kontrahentów o wszystkie informacje niezbędne w codziennej pracy.

Import dokumentów XLS

Moduł jest przeznaczony do szybkiego dodania listy towarów zapisanej w formie pliku XLS na wybrany dokument w Subiekcie. Możliwy jest import dokumentów handlowych i magazynowych. Aplikacja automatycznie dodaje do bazy towary nieistniejące w Subiekcie GT.

Wymagania:

Subiekt GT 1.49 lub nowszy, Sfera dla Subiekta GT, Windows 8 lub nowszy, Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy, .NET Framework 4.6.1 lub wyższy