Elektroniczny Obieg Dokumentów

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Rewizora GT i Rachmistrza GT to rozwiązanie zwiększające efektywność zarządzania obiegiem dokumentów, wspomagające procesy administracyjne oraz usprawniające wewnętrzną komunikację w firmie. Program składa się z modułów odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych procesów.

GOTOWE ROZWIĄZANIA:

 • obieg dokumentów – aplikacja umożliwia dokonywanie ewidencji dokumentów oraz sprawuje pełen monitoring pism zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych;
 • obieg faktur – program usprawniający przepływ informacji. Mechanizmy przeszukują bazy danych, pobierają z nich faktury, rejestrują faktury kosztowe, segregują je i przekazują do dalszego obiegu. Zatwierdzone dokumenty są przekazywane do zapłaty;
 • rejestracja umów – aplikacja tworząca elektroniczną bazę umów podpisywanych z klientamil;
 • wnioski urlopowe – aplikacja pozwalająca na elektroniczne wypełnianie i uzgadnianie warunków wniosków urlopowych wraz z ich akceptacją. Dzięki aplikacji proces wydawania dokumentów jest szybszy i bardziej efektywny;
 • intranet – moduł stanowiący zaplecze informacyjne dla pracowników. Usprawnia komunikację oraz przesyłanie informacji pomiędzy pracownikami oraz działami danej firmy;
 • blog – umożliwia redagowanie i administrowanie treściami przez uprawnionego do tego pracownika;
 • kalendarz – aplikacja pozwalająca na organizację pracy wewnątrz firmy; każdy z pracowników może mieć przydzielony dostęp do zarządzania organizatorem zadań;
 • wiki – moduł umożliwiający współtworzenie intranetu przez pracowników.

KORZYŚCI:

 • usystematyzowanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu, co daje szybki dostęp do nich;
 • skuteczne kontrolowanie przepływu informacji w firmie i ustalanie własnych procedur przepływu;
 • przyspieszenie procesów biznesowych w firmie;
 • możliwość łatwego, zautomatyzowanego rozdzielenia zadań dla poszczególnych działów i pracowników;
 • ograniczenie do minimum potrzeby drukowania dokumentacji papierowej;
 • pełny monitoring przebiegu każdego zleconego zadania;
 • zminimalizowanie do zera możliwości zgubienia dokumentów;
 • krótki czas obiegu dokumentów wraz z pozyskiwaniem akceptacji i podpisów;
 • kontrola kosztów wraz z analizą miejsca powstawania kosztów;
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Wymagania:

Sfera do Rewiora GT