COM4IT 4WMS

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

ELASTYCZNY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

4WMS dedykowany jest dla przedsiębiorstw różnej wielkości, gdzie wzmożony ruch towarów i złożoność procesów magazynowych wymusza ich uporządkowanie. System znajduje zastosowanie w firmach dystrybucyjno-handlowych, produkcyjnych i logistycznych, niezależnie od branży i specyfiki procesów, oraz firmach łączących wszystkie powyższe obszary organizacyjne. Dlatego też znając powyższe uwarunkowania, wdrażając system 4WMS elastycznie dostosowujemy jego funkcjonalność uwzględniając indywidualny charakter danego przedsiębiorstwa.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • obsługa zamówień i dostaw towarów, według danej specyfiki;
 • stały nadzór nad wszystkimi operacjami magazynowymi;
 • planowanie i pełna obsługa wysyłek;
 • obsługa wielu magazynów;
 • zarządzanie kompletacjami towarów;
 • optymalizacja przestrzeni magazynowej – asystent lokalizacji obsługa wizualizacji magazynu;
 • zarządzanie lokalizacjami i strefami magazynowymi;
 • rejestrowanie operacji użytkowników, delegowanie zadań i rozliczanie ich;
 • nadzór nad etapami zleceń, kontrola jakościowa i ilościowa;
 • system raportowania i analiz.

Aplikację można rozbudowywać funkcjonalnie oraz dostosować do indywidualnych wymagań klienta.

KORZYŚCI

 • optymalizacja procesów magazynowych i przestrzeni składowania;
 • eliminacja błędów poprzez stałą kontrolę ruchu towarów oraz nadzór operatorów;
 • usprawnienie obsługi zamówień i dostaw oraz operacji magazynowych;
 • standaryzacja działań i rozliczanie zadań w trybie rzeczywistym;
 • optymalizacja kosztów poprzez stały nadzór nad stanem surowców i wyrobów gotowych;
 • pełna informacja o towarach, system kontroli stanów.

Wymagania:

Subiekt nexo PRO, Microsoft SQL Serwer 2008 lub nowszy, Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2012 lub nowszy