Import klientów z Excela

Rozwiązania Partnerskie
 • Do programu:
 • Autor:
  Artoit
 • Kontakt:
  tel. (0-603) 94-88-94, (0-777) 07-08-51
 • e-mail:
 • strona www:
 • Cena:
  179 zł - 30 dni, 349 zł - 2 lata, 499 zł - dożywotnio.

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

MASOWE IMPORTOWANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH KONTRAHENTÓW

Program Subiekt nexo Import XLS – Kontrahenci służy do zbiorczego importowania i aktualizowania kartoteki klientów w nowym systemie firmy InsERT – Subiekt nexo PRO, z plików XLS, XLSX (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) i CSV. Idealny do przenoszenia danych klientów do Subiekta nexo np. z innych systemów.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel z polami podmiotów w Subiekcie nexo. Wystarczy aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, np. nazwa kolumny w Excelu: NIP – program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole NIP klienta. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

Bez problemu radzi sobie z bardzo dużymi plikami XLS, dzięki czemu można importować/aktualizować nawet kilkadziesiąt tysięcy pozycji za jednym razem.

Można także utworzyć własny schemat importu, aby móc go potem wczytywać bez potrzeby ustawiania pól na nowo.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI:

 • zbiorcza aktualizacja danych kontrahentów w Subiekcie nexo;
 • zbiorcze dodawanie zdjęć klientów w Subiekcie nexo;
 • import kontrahentów z innych systemów do Subiekta nexo;
 • przenoszenie danych kontrahentów z innych systemów do Subiekta nexo.

Można wybrać trzy opcje:

 • tylko importuj – program zaimportuje klientów do Subiekta nexo PRO z arkusza Excela;
 • tylko aktualizuj – program wyszuka danego klienta na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, NIP, nazwa itp.) i zaktualizuje wybrane dane klienta;
 • aktualizuj i importuj – w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał podmiot po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli znajdzie taką pozycję, to ją zaktualizuje. W przeciwnym wypadku zostanie dodana do bazy Subiekta nexo. Gdy wybieramy tę opcję musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego klienta.

Rozpoznawanie towarów po:

 • symbolu;
 • nazwie;
 • numerze NIP;
 • numerze NIPUE.

Wymagania:

Subiekt nexo PRO