InsERT S.A.

Import kontrahentów z Excela


Import kontrahentów z Excela do programu: Subiekt nexo

MASOWE IMPORTOWANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH KONTRAHENTÓW

Program Subiekt nexo Import XLS – Kontrahenci służy do zbiorczego importowania i aktualizowania kartoteki klientów w nowym systemie firmy InsERT – Subiekt nexo PRO, z plików XLS, XLSX (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) i CSV. Idealny do przenoszenia danych klientów do Subiekta nexo np. z innych systemów.

Przygotowany wcześniej arkusz Excel lub plik CSV wczytywany jest przez program. Następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom towaru w Subiekcie (np. symbol, NIP, nazwa, zdjęcie itp).

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI:

  • zbiorcza aktualizacja danych kontrahentów w Subiekcie nexo;
  • zbiorcze dodawanie zdjęć klientów w Subiekcie nexo;
  • import kontrahentów z innych systemów do Subiekta nexo;
  • przenoszenie danych kontrahentów z innych systemów do Subiekta nexo.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel z polami podmiotów w Subiekcie nexo. Wystarczy aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, np. nazwa kolumny w Excelu: NIP – program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole NIP klienta. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu. Można także utworzyć własny schemat importu, aby móc go potem wczytywać bez potrzeby ustawiania pól na nowo.

Można wybrać trzy opcje:

  • tylko importuj – program zaimportuje klientów do Subiekta nexo PRO z arkusza Excela;
  • tylko aktualizuj – program wyszuka danego klienta na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, NIP, nazwa itp.) i zaktualizuje wybrane dane klienta;
  • aktualizuj i importuj – w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał podmiot po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli znajdzie taką pozycję, to ją zaktualizuje. W przeciwnym wypadku zostanie dodana do bazy Subiekta nexo. Gdy wybieramy tę opcję musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego klienta.

RAPORT Z OPERACJI:

Po wczytywaniu pozycji pojawi się okno z raportem, dzięki któremu można odczytać informacje z działania programu.

Informacja w kolorze:

  • zielonym – oznacza, że wszystkie pola zostały dodane poprawnie;
  • pomarańczowym – informuje, że nie wszystkie pola zostały dodane poprawnie;
  • czerwonym – nastąpił błąd i dana pozycja nie została w ogóle dodana / zmieniona.

Cena: 179 zł - 30 dni, 349 zł - 2 lata, 499 zł - dożywotnio.

Wymagania: Subiekt nexo PRO

Autor: Artoit, tel. 603-94-88-94, 777-07-08-51

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW