InsERT S.A.

Import dokumentu, towarów i kontrahentów


Import dokumentu, towarów i kontrahentów do programu: Subiekt GT

MASOWE IMPORTOWANIE I AKTUALIZOWANIE DANYCH Z PLIKÓW EXCEL I CSV

Importery danych z plików Excel i CSV, to używane przez setki firm dodatki do Subiekta GT. Proste w obsłudze, intuicyjne i niezawodne narzędzie pozwalające na błyskawiczne uporanie się z problemami ręcznego przenoszenia np. cenników od dostawców, czy wprowadzania pozycji na stan.

Program ogranicza ryzyko wystąpienia błędu czynnika ludzkiego i automatyzuje żmudną pracę, importując za nas dane z plików arkusza Excel lub CSV. Dzięki niemu, przeniesienie danych o klientach, towarach bądź stanów magazynowych ze starego systemu staje się na tyle proste, że można je wykonać samemu.

IMPORT XLS - TOWARY

Idealne rozwiązania do importu i aktualizacji cenników od dostawców lub przenoszenia kartoteki towarowej z innych systemów. Jeżeli potrzebują Państwo przeniesienia danych o produktach do Subiekta GT – to rozwiązanie jest idealne.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI:

  • zbiorcza aktualizacja cen towarów;
  • zbiorcze dodawanie zdjęć do towarów;
  • przeniesienie towarów z innych systemów;
  • zbiorcze dodawanie kodów kreskowych;
  • łatwy i szybki import produktów z cenników dostawców;
  • zbiorcze ustawianie m.in. cech, grup dla towarów;
  • masowa zmiana symboli, nazw, opisów i wszystkich innych informacji o towarach.

IMPORT XLS – DOKUMENTU

Importuje pozycje na dowolny typ dokumentu (faktury zakupu, faktury sprzedaży, Rozchody wewnętrzne, Paragony itp.). Moduł ten pozwala także przeprowadzić inwentaryzacje. Z kolektorów danych lub innych urządzeń/systemów można wygenerować plik xls, xlsx lub CSV i wczytać go za pomocą naszego dodatku do Subiekta GT.

Umożliwia on między innymi import stanów magazynowych podczas rozpoczynania pracy na nowym podmiocie! Jest też nieocenioną pomocą w przypadku importu dużych faktur od dostawców, jeśli mogą tylko przesłać je w pliku Excel.

IMPORT XLS - KONTRAHENCI

Program wczytuje przygotowany wcześniej arkusz excel, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom w Subiekcie GT (np. symbol, nazwa, nr nip, regon, zdjęcie itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt zostaną dodane lub zaktualizowane dane kontrahentów, wraz ze zdefiniowanymi parametrami.

Cena: za 1 importer: 149 zł – 1 miesiąc, 299 zł – 2 lata, 449 zł – licencja dożywotnia za pakiet 3 importerów: 987 zł – licencja dożywotnia

Wymagania: Sfera dla Subiekta GT

Autor: Artoit, tel. 603-94-88-94, 777-07-08-51

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW