inWMS (system zarządzania magazynem)

Rozwiązania Partnerskie

Opis rozwiązania polecane rozwiązanie

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

inWMS to nowoczesne oprogramowanie do zarzą­dzania magazynem, które  pozwala  na  integrację różnymi systemami ERP ( w tym z Subiektem GT). Umożliwia realizację i kontrolę przyjęć, ruchu wewnątrz magazynu oraz wydań, poprzez stałe nadzorowanie wszystkich procesów w czasie rzeczywistym. Wszystko z wykorzystaniem znakowania kodami kreskowymi lub tagami RFID.

 • Przyjęcie – w procesie przyjęcia system kontroluje przyjmowanie ilości, informuje o ewentualnych niezgodnościach i w razie konieczności wymaga ponownego przeliczenia wybranych pozycji tworząc dokument różnicowy. Po zakończonym przyjęciu do systemu ERP wraca informacja na temat ilości przyjętych towarów.
 • Składowanie – system WMS dopasowuje się do sposobu pracy danego magazynu. Kreatory wspomagają tworzenie lokalizacji w magazynie. Natomiast rozmieszczenie produktów następuje przez ich automatyczne przydzielanie według różnych algorytmów, bądź jest określane przez pracowników magazynu.
 • Wydania – sposób działania systemu może być skonfigurowany według indywidualnych wymagań. Możliwy jest wybór wielu strategii np. FIFO, LIFO. Wydania mogą być realizowane w oparciu o jednostki ładunkowe, jak i w odniesieniu do pojedynczych artykułów. Każda paczka może być oklejona kodem w celu jej jednoznacznej identyfikacji, co skraca procesy związane z reklamacjami oraz zwrotami.
 • InwentaryzacjainWMS wspiera różne rodzaje inwentaryzacji. Mogą one być podzielone na całościowe lub częściowe.

Dlaczego warto wybrać inWMS?

 • wzrost wydajności pracy magazynu; 
 • bieżąca informacja o procesach logistycznych;
 • ograniczenie pomyłek związanych z błędami ludzkimi;
 • proste wdrażanie nowych pracowników; 
 • skrócony czas szukania towarów w magazynie; optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych;
 • usprawnienie procesu inwentaryzacji; 
 • intuicyjny interfejs;
 • współpraca z urządzeniami przemysłowymi (kolektory danych, drukarki etykiet);
 • integracja z inDodatki: Przesyłki kurierskie;
 • obsługa dowolnej liczby magazynów.

Wymagania:

Subiekt GT - od wersji 1.40, Sfera dla Subiekta GT, MS SQL 2012 i nowsze, .NET 4.6, Windows 8 i nowsze