InsERT S.A.

Auto Windykator


Auto Windykator do programu: Subiekt GT

Program Auto Windykator dla Subiekta GT przeznaczony jest dla firm, które mają problemy z terminową zapłatą należności ze strony klientów czy kontrahentów.

Jeśli klient nie płaci na czas, najczęściej wysyłane są wezwania do zapłaty lub prowadzone upominające rozmowy telefoniczne. To zajęcie czasochłonne i frustrujące. Można też wykorzystać program Auto Windykator dla Subiekta GT, który przejmie te obowiązki i w imieniu firmy będzie upominał się o zapłatę.

Program potrafi wysyłać dwa rodzaje wiadomości:

  • e-maile,
  • SMS-y.

Wezwania te generowane są w oparciu o szablony, które samodzielnie tworzymy za pomocą wbudowanych edytorów (program zawiera kilka predefiniowanych szablonów e-mail i SMS-ów).

Program pracuje w dwóch trybach:

  • tryb ręczny,
  • tryb automatyczny.

W bazie danych przechowywana jest pełna historia wysyłanych wezwań. Dane te można wygodnie przeglądać, filtrować i eksportować. W przypadku SMS-ów zapisany jest również status doręczenia oraz koszt. W oparciu o profile, w kontekście których odbywa się praca, możliwe jest przygotowanie dowolnego scenariusza działań windykacyjnych. Dla firm z branży IT – atrakcyjne rabaty (do dalszej odsprzedaży).

Więcej informacji na www.netsetup.pl/windykator.

Cena: 480 zł netto, dla firm z branży IT - atrakcyjne rabaty (do dalszej odsprzedaży)

Wymagania: brak

Autor: NetSetup Ryszard Kurek, tel. 790-67-67-67

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW