InsERT S.A.

Rozwiązania partnerskie

dla programu

Znaleziono 15 rozwiązań partnerskich.

Pokaż wszystkie rozwiązania

a-3RP: Zestawienie zapisów na kontach z opcją kopii do XLS do programu: Rewizor GT

Zestawienie szczegółowych zapisów na kontach z możliwością skopiowania danych do Excela: Zapisy wg roku, rejestru (multifiltr na wszystkie lub wybrane), nr dekretu (filtr), nr dokumentu źródłowego (filtr), data dokumentu źródłowego (filtr), status księgowy (multrifiltr), Daty: dekretacji, dokumentu, operacji (z dekretu), Lp (z dekretu), Nr konta (filtr), Nazwa konta (filtr) zapisy po stronie WN i MA w PLN i walucie, wraz z symbolem waluty, kursem i datą, nr dokumentu handlowego i opisem pozycj

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

a-3RP-a Obsługa wielu rachunków bankowych na wydrukach do programu: Subiekt GT

Obsługa wielu własnych rachunków bankowych na dokumentach obrotowych, oraz ich wydruki. Rozwiązanie oparte na polach własnych rozszerzonych (wymagany dowolny z dodatków Plus dla InsERT GT). Nie wymaga Sfery. Pozwala na definicję domyślnych rachunków z istniejących dla wybranego kontrahenta, dla danego dokumentu (ZK, FS, KFS) jak i domyślnych dla waluty dokumentu. Cena obejmuję modyfikacje po jednym wydruku dla każdego typu dokumentów sprzedażowych.

Cena: 499,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Analiza sprzedaży refundowanej NFZ (3RP) do programu: Subiekt GT

Zestawienie dokumentów sprzedaży refundowanej przez NFZ (w oparciu o płatność ratalną) w wybranym okresie z podziałem na typy dokumentów z informacjami o: 1. Wartościach netto, vat i brutto dokumentu 2. Wartościach netto i vat w wybranych stawkach. 3. Kwocie płaconej przez płatnika i wysokości refundacji NFZ z rozbiciem na netto i vat dla sprzętu rehabilitacyjnego w stawce 8%. 4. Kontrola dokumentów czy przy sprzedaży refundowanej nie nastąpiły błędy (np. refundacja tylko przy stawce 23%)

Cena: 299,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Bilans magazynu do programu: Subiekt GT

Cena brutto. Zestawienie prezentujące bilans magazynu w oparciu o towary. Prezentuje w wybranym okresie: Symbol towaru, Nazwę, JM, BO ilość, BO Wartość, Weszło ilość, Weszło wartość, Zeszło ilość, Zeszło wartość, Zmiana stanu, Zmiana wartości, BZ ilość, BZ wartość.

Cena: 246,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Mechanizm podzielonej płatności MPP na proformach do programu: Subiekt GT

Cena brutto. Mechanizm wspomagający obsługę wydruków zamówień i proform (od strony Zamówień od klienta – ZK) w oprogramowaniu Subiekt GT. Nie wymaga dodatkowych modyfikacji wzorców wydruku. Wdrożenie zdalne w ramach ceny.

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Niezrealizowane różnice kursowe od wolnych spłat (przedpłat) do programów: Subiekt GT, Rachmistrz GT

Cena brutto. Zestawienie działa w oparciu o rozrachunki w Subiektcie GT i Rewizorze GT. Wylicza różnicę kursową niezrealizowaną na wskazany dzień od kwot, które nie zostały z przedpłat rozliczone. Zestawienie w kontekście Rewizora GT sprawdza wybrany okres obrachunkowy i podpowiada ostatni datę do kursów z ostatniego istniejącego wpisu w tabeli kursowej kursu średniego waluty dla tabeli NBP.

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Rozliczanie różnic kursowych od netto i VAT do programów: Subiekt GT, Rewizor GT

Cena brutto. Zestawienie działa w oparciu o rozrachunki w modułach Subiekt GT i Rewizor GT. Zestawienie prezentuje różnice kursowe od zrealizowanych rozrachunków, z podziałem na kwoty netto i VAT (jeśli informacja VAT istnieje na rozrachunku). Zestawienie niezbędne przy Rewizorze GT celem oddzielenia kosztów i przychodów od naliczonych różnic kreatorem od kwoty VAT!

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty do programów: Subiekt GT, Rewizor GT

Raport dla przedsiębiorstwo o obrocie pow. 50 mln EUR zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz. U. 2013 poz. 403. Raport dotyczy świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych zgodnie z podziałem wg Ustawy.

Cena: 615,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Środki trwałe - historia analitycznie wg środka trwałego do programów: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Cena brutto. Zestawienie bazujące na dokumentach operacji na środkach trwałych. Prezentuje w obrębie wskazanego okresu: Grupę ŚT, Nazwę ŚT, Nr inwentarzowy ŚT, BO wartość początkową środka, BO umorzenia dotychczasowego, Przychody - wartość początkowa, Rozchody - wartość początkowa, Rozchody - umorzenie dotychczasowe, Umorzenie bieżące, Wartość brutto, Umorzenie narastająco, Wartość netto, Stopień umorzenia w %. Z zestawieniem syntetycznym wg grup koszt obu zestawień - 500 PLN netto.

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Środki trwałe - historia wg grup do programów: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Cena bruttoo. Zestawienie bazujące na dokumentach operacji na środkach trwałych. Prezentuje w obrębie wskazanego okresu: nazwę grupy ŚT, BO wartość początkową środka, BO umorzenia dotychczasowego, Przychody - wartość początkowa, Rozchody - wartość początkowa, Rozchody - umorzenie dotychczasowe, Umorzenie bieżące, Wartość brutto, Umorzenie narastająco, Wartość netto, Stopień umorzenia w %. Istnieje też analogiczne zestawienie analitycznie per środek trwały. Cena za oba zestawienia to 500 PLN net

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Weryfikacja rejestru VAT zakupu z kontami księgowymi do programu: Rewizor GT

Komplet zestawień weryfikujący zapisy w ewidencjach VAT oraz na kontach księgowych. Zestawienie pomaga zweryfikować poprawność zapisów poprzez porównanie rejestrów księgowych z rejestrami VAT-owskimi oraz ustalić dokładnie wartość VAT do odliczenia w bieżącym miesiącu oraz kwotę VAT do przeniesienia na następne okresy. Jednocześnie też weryfikuje, czy suma zapisów na kontach jest zgodna z sumą w ewidencji VAT.

Cena: 499,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Wyliczenie opłaty środowiskowej w oparciu o zużyte paliwo do programu: Rewizor GT

Cena brutto. Rozwiązanie bazujące na modelu planu kont w grupie kont pozabilnowych. W przypadki dekretacji faktur paliwowych, należy na odpowiedniej analityce zapisać ilość zużytego paliwa. Zestawienie w oparciu o przypisane stawki do rodzaju paliwa i rodzaju silnika wylicza za dany okres sprawozdawczy należną wysokość opłaty.

Cena: 615,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Wzorcowa baza Rewizora GT z gotowymi definicjami do programu: Rewizor GT

Wzorcowa baza Rewizora GT. Zawiera gotowy plan kont z analitykami - dostosowany do możliwości automatyzacji pracy i osiągania potrzebnych raportów i zestawień. W oparciu o ten plan kont, zostało przygotowane: - ponad 350 gotowych schematów importów dla różnych scenariuszy (praca na jednej bazie z Subiektem GT i z plików komunikacji) - automaty przeksięgowań (ZUS-y, PIT-y, przeksięgowanie wyniku) - pieczęcie księgowe - właściwe definicje Bilans i RZS i przepływów - Dodatkowe zestawienia SQL

Cena: 1 230,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie: Rejestr sprzedaży z VAT z dokumentów szczegóły do programu: Subiekt GT

Zestawienie SQL bazujące na zestawieniu Rejestr sprzedaży VAT. Zestawienie te ma na celu dostarczenie kompletnej informacji pozwalającej na szczegółową weryfikację sprzedaży z podziałem na magazyny, dokumenty, statusy fiskalizacji, wartość sprzedaży, państwa, itd. Przykładowe zastosowania raportu: 1. Raport zbiorczy sprzedaży detalicznej dokumentowanej fakturami dla klientów bez nr NIP. 2. Wychwycenie paragonów z nr NIP do kwoty 450 zł, które należy traktować jak faktury uproszczone

Cena: 369,00 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Zestawienie SQL Weryfikacja kręgu kosztów do programu: Rewizor GT

Zestawienie SQL, które w kontekście wybranego roku obrotowego porównuje zapisy na kontach z grupy 4 po stronie debetowej (Winien) do zapisów na kontach grupy 4 po stronie kredytowej (Ma) i pokazuje dekrety, w których zachodzi różnica. Zestawienie służy do weryfikacji, czy istnieją dekrety, w których przeksięgowanie przez konto kręgu kosztów nie zamyka się z kontami kosztowymi grupy 4.

Cena: 184,50 zł

Autor: 3RP.com.pl - systemy dla firm Wołomin, tel. 22-535-36-80, 10-535-36-80

Zadaj pytanie poprzez e-mail | Strona WWW

Pokaż wszystkie rozwiązania