InsERT S.A.

oscGT

Łatwe w użyciu narzędzie zapewniające współpracę pomiędzy Subiektem GT a sklepem internetowym.

Aktualna wersja: 1.03 SP1

Uwaga! Aktualizacja oscGT do wersji 1.03 SP1 wymaga Subiekta GT w wersji 1.27 lub nowszej i nie będzie działać ze starszymi wersjami.

Uwaga! Z końcem 2015 roku program oscGT został wycofany ze sprzedaży. Ostatnią wersją systemu osCommerce, którą wspiera oscGT w wersji 1.03 SP1 jest wersja osCommerce 2.3.3. Późniejsze wersje osCommerce nie są obsługiwane.

Przedstawiamy Państwu bezpłatne ulepszenie programu oscGT. Ulepszenie należy zainstalować przez pobranie i uruchomienie pliku z poniższej tabeli.

NazwaWersjaDataPlikWielkość
oscGT1.03 SP107/05/2012oscGT_1_03_SP1.exe5 350 KB

Wersja 1.03 SP1 - 08/05/2012

 • Poprawiono błąd dublowania numeracji dokumentów po stronie systemu handlowego. Jeśli transakcje z osCommerce były zapisywane w systemie handlowym jako faktura sprzedaży lub paragon imienny z wywołanym skutkiem magazynowym, mogło następować zdublowanie numeracji dokumentów.
 • Poprawiono przesyłanie opisów produktów do sklepu osadzonego na serwerach linuksowych z libxml2 w wersji 2.7.2.

Wersja 1.03 - 09/11/2011

 • Wprowadzono możliwość pobierania numeru NIP klienta ze sklepu internetowego do systemu handlowego (Subiekt GT, Navireo). Ze względu na różne dystrybucje osCommerce i różne miejsca przechowywania tych danych, funkcjonalność ta wymaga zamapowania w parametrach oscGT (Parametry-Parametry osCommerce) odpowiedniego pola z bazy danych sklepu, w którym przechowywany jest NIP.
 • Wprowadzono możliwość zapisywania jako dokumentu wynikowego zamówienia zaliczkowego (z rezerwacją lub bez niej).
 • Wprowadzono możliwość rozdzielenia numeracji dokumentów importowanych z oscGT, poprzez nadawanie im oddzielnego rozszerzenia. Operacja dostępna jest w parametrach oscGT i wymaga zaznaczenia znacznika Łamany przez rozszerzenie numeru w parametrach wybranego typu dokumentu w systemie handlowym (Subiekcie GT lub Navireo).
 • Dostosowano program do współpracy z osCommerce w wersji 2.3.
 • Wprowadzono możliwość synchronizowania numeru PESEL klienta ze sklepu internetowego do systemu handlowego (Subiekt GT, Navireo). Ze względu na różne dystrybucje osCommerce i różne miejsca przechowywania tych danych, funkcjonalność ta wymaga zamapowania w parametrach oscGT (Parametry-Parametry osCommerce) odpowiedniego pola z bazy danych sklepu, w którym przechowywany jest numer PESEL.
 • Poprawiono usuwanie danych towaru z pola Uwagi po uruchomieniu opcji Import ze sklepu.
 • Poprawiono błędne skalowanie grafik kategorii, które zamiast wg własnych ustawień, były skalowane wg ustawień dla grafik producentów.
 • Poprawiono błędne usuwanie towaru ze sklepu, jeśli w jednym z pól własnych wprowadzona była wartość „0” (zero).
 • Poprawiono fitrowanie towarów przypisanych do kategorii w sytuacji korzystania z filtra cech.
 • Poprawiono mechanizm usuwania kategorii tak, aby były synchronizowane towary wyłącznie z danej kategorii, a nie wszystkie.
 • Poprawiono generowanie dokumentów w systemie handlowym. Pozycje z wybranymi różnymi osCommerce'owymi Products Attributes (np. różne kolory ręczników) są dodawane jako oddzielne pozycje na dodawanym dokumencie, co umożliwi późniejsze wprowadzenie ich kodu dostawy. Do tej pory pozycje takie były scalane.
 • Poprawiono importowanie danych kontrahenta (nazwa, imię, nazwisko) do systemu handlowego (Subiekt GT lub Navireo).
 • Zmieniono kolejność synchronizacji zadań w przypadku użycia opcji Synchronizuj wszystko. W celu uniknięcia problemów z rezerwacją towarów, najpierw synchronizowane są dokumenty, a potem stany magazynowe.
 • Poprawiono import dokumentów zawierających asortyment sprzedawany wraz z artykułem dowiązanym. Na dokumencie wynikowym cena artykułu dowiązanego była błędnie ustawiana na wartość identyczną jak dla asortymentu powiązanego.
 • Poprawiono nieuwzględnianie przez oscGT zmiany długości pola w bazie danych osCommerce (np. symbolu towaru).
 • Poprawiono przesyłanie danych (m.in nazwy, symbolu) towarów przy nieprawidłowo ustawionym kodowaniu znaków.